Herry Nijhuis nieuwe directeur STW en toekomstig directeur domein TTW

28 juni 2016

Per 1 oktober 2016 begint Herry Nijhuis (1959) als directeur STW. Hij volgt Cor de Boer op, die deze functie ad interim bekleedde sinds het vertrek van Eppo Bruins eind vorig jaar. Op 1 januari 2017 worden de activiteiten van STW ondergebracht in het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen van het nieuwe NWO. Nijhuis wordt op dat moment benoemd als directeur van dit domein.

Dr. Ir. H.H. (Herry) Nijhuis (1959) is op dit moment nog werkzaam bij RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Hij maakt daar deel uit van het Management Team Industrie, Agro en Financiering, waar hij als teammanager de portefeuilles Agro & Foodketens en Green Deal onder zijn hoede heeft. Medewerkers in zijn team ondersteunen de verschillende partners in het realiseren van de doelstellingen in een tweetal energieconvenanten met de voedingsmiddelenindustrie en een aantal primaire agro-sectoren. Daarnaast zijn teamleden betrokken bij de uitvoering van het topsectorenbeleid en verschillende ondernemersregelingen.

Nijhuis studeerde chemische technologie aan de Universiteit Twente. Hier promoveerde hij ook met zijn proefschrift “Removal of trace organics from water by pervaporation. A technical and economic analysis”. Zijn carrière begon bij het toenmalige onderzoeksinstituut ATO DLO, inmiddels opgegaan in de Wageningen Universiteit (WUR). Hij werd onder andere hoofd van de afdelingen ‘Interface and Seperation Technology’ en ‘Functional Ingredients’. In 2000 maakte hij de overstap naar NOVEM, later SenterNovem, AgentschapNL en uiteindelijk RVO waar hij verschillende posities bekleedde. Van 2006–2009 was hij gedetacheerd en stond hij als senior programmamanager en adjunct-directeur aan de wieg van het Dutch Separation Technology Institute (DSTI), dat later opging in ISPT (Institute for Sustainable Process Technology).

Herry Nijhuis heeft zitting in het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Procestechnologen en is jurylid voor de Koning Willem 1 plaquette voor duurzaam ondernemerschap, een onderscheiding van de Nederlandsche Bank.

Op 15 juni maakte NWO de namen bekend van de directeuren van drie andere toekomstige domeinen van NWO.


Nieuw NWO: nieuwe organisatie en nieuwe bestuursstructuur

NWO verandert op dit moment ingrijpend. Bestuurlijk en als organisatie wordt ze overzichtelijker en samenhangender. Daardoor wordt ze beter toegerust om haar kerntaken, financiering en vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en het beheer van acht nationale onderzoeksinstituten, ook in de toekomst optimaal uit te voeren. De huidige negen gebieden waaruit NWO nu bestaat, worden per 1 januari 2017 geclusterd tot vier domeinen; het aantal besturen van NWO wordt kleiner.

Aan de top komt een nieuwe Raad van Bestuur, die zal bestaan uit de voorzitter, een lid voor bedrijfsvoering en financiën en vier wetenschappelijk leden, die tevens voorzitter worden van de domeinbesturen. Op 3 juni 2016 werd bekend gemaakt dat Stan Gielen vanaf 1 januari 2017 benoemd is tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Meer over rol van de directeuren in de nieuwe organisatie is te lezen in het Integraal hoofdontwerp en plan NWO, paragrafen 3.5 en 4.4.


Bron: NWO