Vooraankondiging transnationale call European Research Area for Climate Services (ERA4CS)

14 januari 2016

Begin maart 2016 publiceert NWO de call van ERA4CS voor Nederlandse aanvragers. Deze call heeft tot doel om door Europese samenwerking tussen onderzoekers en praktijkpartners de kwaliteit en het gebruik van klimaatdiensten te verbeteren. Het gaat om klimaatinformatie, om effecten van klimaat(verandering) en om klimaatadaptatiemaatregelen. Daarom worden meteorologische diensten in Europa zoals het KNMI nauw betrokken bij dit initiatief. De deadline voor de vooraanmeldingen is eind juni 2016.

Beeld: R. van Elferen

Onderzoekers van Nederlandse onderzoeksinstellingen zoals universiteiten, HBO’s, instituten voor toegepast onderzoek (TO2) en onderzoeksafdelingen van overheidsinstanties kunnen voorstellen indienen namens een consortium. Voorwaarde is dat onderzoekers uit tenminste drie landen en praktijkpartners (zoals bedrijven, adviesbureaus, NGO’s) deelnemen in de consortia.

De financiële en institutionele bijdragen komen van tenminste 16 landen. Door Nederland wordt 1,7 miljoen euro aan dit onderzoeksprogramma bijgedragen, waarvan 1 miljoen door NWO en 0,7 miljoen door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en Rijkswaterstaat (waarvan 0,2 miljoen euro door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie).

Genereren, uitwisselen en toepassen van betrouwbare klimaatinformatie

Het ERA-NET consortium “European Research Area for Climate Services” (ERA4CS) is ingesteld om de ontwikkeling van efficiënte klimaatdiensten in Europa te stimuleren. Door onderzoek te ondersteunen kunnen betere tools, methoden en standaarden voor het genereren, uitwisselen en toepassen van betrouwbare klimaatinformatie ontwikkeld worden. Klimaatdiensten worden in dit kader breed opgevat.

Kloof dichten tussen makers en gebruikers van klimaatkennis

Deze call zal andere initiatieven op dit gebied aanvullen door nationale meteorologische- en klimaatdiensten en de verschillende relevante wetenschappelijke disciplines nauwer en intensiever te betrekken bij de EU lidstaten en geassocieerde landen en bij nationale onderzoeksinstellingen en onderzoeksfinanciers. Op deze manier kan de kloof tussen de behoefte van gebruikers en klimaatonderzoek gedicht worden. In de call wordt de nadruk gelegd op uitwisseling van kennis en ervaring binnen de kennisketen van klimaatdiensten- en onderzoek door goede verbindingen tussen de behoefte van gebruikers aan klimaatinformatie en operationele modeltoepassingen te ontwerpen en realiseren.

Het algemene doel van ERA4CS is om het gebruik van en de tevredenheid over klimaatdiensten (inclusief klimaatadaptatiediensten) te verbeteren. Ook het verbeteren van de kwaliteit van de klimaatdiensten valt binnen de focus van deze call. De verbinding van de expertise over de risico’s en effecten van klimaatveranderingen en opties voor klimaatadaptatie met besluitvorming staat centraal, bijvoorbeeld door het ontwikkelen en beoordelen van adaptatiestrategieën en -scenario’s voor regio’s, steden, stroomgebieden en kwetsbare sectoren.

Twee thema's met gescheiden financiering

Thema 1: Innovatieve co-creatie met gebruikers

Doel: verbeteren en uitbreiden van inzichten in de volgende domeinen:

 • onderzoek voor de ontwikkeling en toepassing van klimaatdiensten,
 • onderzoek voor de integratie van klimaatdiensten bij toepassingen en besluitvorming,
 • onderzoek voor het gezamenlijk ontwikkelen van innovatieve klimaatdiensten.

Dit thema wordt gefinancierd (in cash) door de volgende onderzoeksfinanciers:

 • Agence Nationale de la Recherche (ANR), Frankrijk
 • Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW), Oostenrijk
 • Service public fédéral de programmation politique scientifique (BELSPO), België
 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt EV (DLR), Duitsland
 • Innovationsfonden (IFD), Denemarken
 • Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO), Spanje
 • Environmental Protection Agency of Ireland (EPA), Ierland
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Nederland
 • Norges forskningsrad (RCN), Noorwegen
 • Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia (FCT), Portugal
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och Samhällsbyggande (FORMAS), Zweden

Dit is een voorlopige lijst, de definitieve lijst wordt vastgesteld bij het openstellen van de call.

Thema 2: Institutionele integratie van de 28 ERA4CS onderzoeksinstellingen

Doel: verbeteren en uitbreiden van inzichten in de volgende domeinen:

 • ontwikkeling van nieuwe methoden en tools,
 • studies naar en ontwikkeling van impactmodellen,
 • situering van klimaat informatie en onderzekerheden evaluatie.

Dit thema wordt in natura (in kind) ondersteunde door de volgende onderzoeksinstellingen:

 • Universitaet Graz (Uni Graz), Oostenrijk
 • Institut Royal Météorologique de Belgique (RMI), België
 • Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI), Duitsland
 • Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Kustenforschung GMBH (HZG), Duitsland
 • Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Denemarken
 • Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET), Spanje
 • Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputacion (BSC), Spanje
 • Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Spanje
 • Universidad de Cantabria (UC-IHC), Spain
 • Universitat Rovira i Virgili (URV-C3), Spanje
 • Ilmatieteen Laitos (FMI), Finland
 • Suomen ymparistokeskus (SYKE), Finland
 • Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Frankrijk
 • Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), Frankrijk
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Frankrijk
 • Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), Frankrijk
 • Institut national de la recherche agronomique (INRA), Frankrijk
 • Météo-France (Météo-France), Frankrijk
 • National Center for Scientific Research "Demokritos" (NCSRD), Griekenland
 • Department of the environment, community and local government (Met Eireann), Ierland
 • Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici SCARL (CMCC), Italië
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-DTA), Italië
 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut-KNMI (KNMI), Nederland
 • Meteorologisk institutt (Met Norway), Noorwegen
 • Administratia Nationala de Meteorologie R.A. (Meteo-Ro), Roemenië
 • Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), Zweden
 • The University of Reading (UREAD), Verenigd Koninkrijk
 • Met Office (Met Office), Verenigd Koninkrijk

Dit is een voorlopige lijst, de definitieve lijst wordt vastgesteld bij het openstellen van de call.

Procedure

De call wordt gefinancierd door partnerorganisaties met cofinanciering van de Europese Commissie. De totale financiering van de call bedraagt M€ 72. De voorstellen kunnen ingediend worden door consortia met partners uit drie of meer landen die deelnemen aan ERA4CS.

 • Thema 1 is opengesteld voor alle aanvragers, waarbij de aanvraagcriteria van de nationale onderzoeksfinanciers gelden.
 • Voor thema 2 kunnen alleen de onderzoeksinstellingen die partner zijn in ERA4CS, indienen (zie de voorlopige lijst hierboven).

Het aanvraagproces bestaat uit twee fasen. Onafhankelijke experts beoordelen de aanvragen op basis van de beoordelingscriteria van Horizon2020.

Voorlopige planning

 • Publicatie call: begin maart 2016
 • Deadline vooraanmeldingen: eind juni 2016
 • Uitnodiging uitgewerkte voorstellen: eind september 2016
 • Deadline uitgewerkte voorstellen: eind december 2016
 • Besluitvorming: eind maart 2017
 • Start projecten: juni 2017

De call wordt binnenkort gepubliceerd op de website van JPI Climate.


Bron: NWO