SURF Pop Up call geopend voor aanvragen

19 juli 2016

Onderzoekers kunnen tot 1 december namens een consortium financiering aanvragen voor Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up. Deze call is bedoeld voor kleine kortlopende projecten, op het gebied van kennis en innovatie van steden en stedelijke regio’s. Aanvragen op het gebied van ‘Wonen en bebouwde omgeving’ en ‘Economie’ worden op prijs gesteld.

Smart Urban Regions of the Future

SURF Pop Up is onderdeel van SURF, hét kennisprogramma op het gebied van slimme stedelijke regio’s van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NWO, Platform31 en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. In SURF staat kennisontwikkeling in cocreatie met beleid en praktijk centraal.

Met SURF Pop Up kan worden ingespeeld op nieuwe vragen die opkomen uit de vijf toegekende grote SURF-projecten en de toegekende middelgrote projecten (in het kader van JPI Urban Europe). Een aanvraag kan zich richten op innovatief wetenschappelijk onderzoek, maar de middelen kunnen ook gebruikt worden voor extra kennisoverdracht, het ontwikkelen van een tool of het op een andere manier toepasbaar maken van het onderzoek (meerwaarde/valorisatie).

Er kan doorlopend worden ingediend tot donderdag 1 december of tot het beschikbare budget voor 2016 is uitgeput. Op de financieringspagina zal worden aangegeven hoeveel budget er nog beschikbaar is. De informatie zal eens per maand worden geactualiseerd.

Meer informatie

  • Alle informatie over deze call en het indienen van een aanvraag is te vinden op de financieringspagina;
  • Bekijk de VerDuS- website voor meer informatie over het SURF-programma.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)