Samenstelling domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen bekend

20 december 2016

In 2017 gaan de NWO-gebieden Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen op in één NWO-domein: het domein Sociale en Geesteswetenschappen. In het bestuur van het nieuwe domein nemen vooraanstaande hoogleraren vanuit de sociale en geesteswetenschappen zitting. Prof.dr. Wim van den Doel wordt voorzitter en tevens lid van de Raad van Bestuur van NWO. Het bestuurslid dat vanuit een maatschappelijke organisatie zal toetreden wordt later bekend gemaakt.

De leden van het domeinbestuur worden:

  • Prof. dr. H.W. (Wim) van den Doel, hoogleraar Algemene Geschiedenis aan de Universiteit Leiden (voorzitter)
  • Prof. mr. dr. J.A. (Hans) de Bruijn, hoogleraar Bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft
  • Prof. dr. P.C. (Pearl) Dykstra, hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
  • Prof. dr. J.P.M. (Paula) Fikkert, hoogleraar Taalverwerving en Fonologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Prof. dr. C. (Chantal) Kemner, hoogleraar Biologische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. ir. A.W.M. (Anthonie) Meijers, universiteitshoogleraar Filosofie en Ethiek van de Techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven
  • Prof. dr. B.J. (Ben) Peperkamp, hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Prof. dr. ir. A. (Ale) Smidts, hoogleraar Marketing Research aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Voorzitter van het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen wordt prof. dr. H.W. (Wim) van den Doel, die dan zijn functie als decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden neerlegt. Hij blijft aan die universiteit hoogleraar Algemene Geschiedenis. Als voorzitter van het domein maakt Van den Doel tevens deel uit van de Raad van Bestuur van NWO, onder meer verantwoordelijk voor de strategie, het bestuur en het beleid van de organisatie.

Wim van den Doel: ‘Ik ben verheugd dat vanuit verschillende disciplines vooraanstaande wetenschappers vorm willen gaan geven aan het nieuwe domein Sociale en Geesteswetenschappen. Naast sterke disciplines hebben wetenschap en samenleving steeds vaker interdisciplinair onderzoek nodig. Ik hoop samen met de leden van het bestuur ervoor te kunnen zorgen dat NWO krachtdadig en servicegericht zowel het disciplinaire als het interdisciplinaire onderzoek in Nederland op een nog hoger peil zal kunnen brengen.’

‘De besturen van de NWO-gebieden Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen zijn wij veel dank verschuldigd voor hun inspanningen de afgelopen jaren. De  medewerking van de bestuursleden – van wie sommigen ook tot het domeinbestuur zullen behoren – aan de nieuwe domeinsituatie heeft tot een vlotte overgang geleid. Met nadruk dank ik de gebiedsbestuursvoorzitters Pieter Hooimeijer (MaGW) en Maarten Prak (GW) voor hun coöperatieve opstelling de afgelopen maanden.’

De vorming van een nieuw NWO gaat met de totstandkoming van vier domeinen per 1 januari een nieuwe fase in. Dan is de eerste grote stap naar een meer slagvaardige en transparante organisatie gezet, waarvan de buitenwereld in de loop van 2017 steeds meer zal gaan merken. Lopende instrumenten blijven in essentie onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

De komende jaren zal de organisatie verder gestalte geven aan haar nieuwe structuur, die voor toenemende flexibiliteit en daadkracht moet zorgen. Daardoor zal NWO gemakkelijker en vanzelfsprekender passende antwoorden en soepele aansluiting kunnen bieden aan toekomstige veranderingen in wetenschap en maatschappij.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Geesteswetenschappen