Op weg naar optimalisatie van onderhoud treinspoor

18 november 2016

Regen en vallende bladeren: het is weer het jaargetij waarin we vertragingen en uitval in het Nederlandse treinensysteem moeten vrezen door slijtage en sein- en wisselstoringen. NWO en spoorbeheerder ProRail financieren sinds 2012 in gezamenlijkheid wetenschappelijk onderzoek naar optimaal spooronderhoud. Kim Verbert verrichtte promotieonderzoek in het programma ExploRail naar zo goed en efficiënt mogelijk onderhoud van het spoorwegnet in Nederland. Zij werkte aan een systeem dat beter kan voorspellen wanneer onderhoud aan de rails nodig is, welke type onderhoud dat dan moet zijn, wanneer ProRail daarover beslist en wanneer zij overgaat tot uitvoering. Verbert promoveert dinsdag 22 november aan de TU Delft.

Reparatiewerk aan spoorweg in AmsterdamReparatiewerk in Amsterdam. Fotograaf: Jos van Zetten (ProRail)

Een spoorbeheerder als ProRail wil incidenten op het spoor snel te weten komen om het probleem zo rap mogelijk op te lossen. Daarnaast wil men de problemen liefst tijdig zien aankomen. En op de langere termijn is het nuttig als de spoorbeheerder de achteruitgang van het spoor zo accuraat mogelijk in de gaten kan houden met het oog op preventief onderhoud. Het project ADMIRE, waar Kim Verbert's onderzoek deel van uit maakt, levert nieuwe monitoringmethodes op en nieuwe manieren van detecteren, diagnosticeren en voorspellen van spoorslijtage.

Verbert keek naar de drie deelprocessen van het conditie-gebaseerde onderhoudsproces en naar de samenhang tussen deze processen. Het eerste proces, de ‘foutdiagnose’ houdt in: is mijn systeem gezond en zo nee wat is er aan de hand. Het tweede proces, de ‘faalprognose’, is de voorspelling over de verdere ontwikkeling van de fout – bijvoorbeeld de ontwikkeling van een scheur in de rails. Het derde proces, de ‘onderhoudsoptimalisatie’, omvat het daadwerkelijk plannen van het onderhoud en het bepalen van het type onderhoud.

Geld, veiligheid en ongemak

Voor de planning van onderhoud is het belangrijk rekening te houden met de manier waarop een reparatie op de ene plek gevolgen heeft voor een ander deel van het netwerk. Je kunt dan beter bepalen of het onderhoud geclusterd moet worden of juist gespreid moet plaatsvinden, zodat je zowel de kosten als de overlast voor reizigers kunt minimaliseren. Al dit soort factoren wil ProRail inzichtelijker maken. De afweging van de spoorbeheerder is: hoeveel geld heb ik over voor minimaal oponthoud? Of om ongelukken te voorkomen? Daarbij zijn van cruciaal belang: geld, veiligheid en ongemak.

Verbert ontwikkelde een methodiek die alle drie de stappen laat aansluiten op de onderhoudsplanning. ‘Je kunt nu voorspellingen doen wanneer onderhoud nodig is, welke type onderhoud, wanneer je erover beslist en wanneer je uitvoert. Zo ontstaat een optimale onderhoudscyclus.’

Kim Verbert is de eerste promovendus die binnen ExploRail haar proefschrift gaat verdedigen.

Meer informatie

K.A.J. (Kim) Verbert (1987) voerde haar onderzoek uit binnen het project ‘ADMIRE - Advanced monitoring of intelligent rail infrastructure’ van het NWO-programma Explorail aan de Technische Universiteit Delft, Delft Center for Systems and Control. ExploRail wordt gefinancierd door NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Technologiestichting STW en ProRail. Hoofdaanvrager was prof. dr. ir. B. (Bart) De Schutter.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

ExploRail

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)