NWO congres Science for Circular Economy tast samenwerkingsvormen af

21 juni 2016

Wetenschappers en stakeholders uit verschillende disciplines op het gebied van de circulaire economie hebben donderdag 16 juni de handen ineen geslagen tijdens het NWO congres Science for Circular Economy. Het congres was georganiseerd in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016 en had plaats op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven.

Van links naar rechts: Saskia Lavrijssen (dagvoorzitter), Pieter van Os (CIRCO), Rietje van Dam-Mieras (TKI-BBE), Antoine Heideveld (Het Groene Brein), Roland-Jan Meijer (GLOBE EU), Peter Styring (University of Sheffield), Ken Webster (Ellen MacArthur Foundation).

Een circulair economisch systeem is bedoeld om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. In het huidige lineaire systeem vormen grondstoffen de basis voor producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Voorafgaand aan het congres was het toonaangevend Europees onderzoek op het gebied van de circulaire economie in kaart gebracht. Doel was om wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke disciplines – zoals ecologie, economie , techniek, natuurkunde, sociologie en psychologie – samen te brengen om een interdisciplinaire discussie en uitwisseling over de circulaire economie tot stand te brengen, ook met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en publieke organisaties.

‘Een beetje meer’ is niet voldoende

Tijdens de plenaire sessies in de ochtend waren de belangrijkste conclusies dat bij het werken aan de circulaire economie ook het economische systeem moet veranderen en dat een beetje meer recyclen onvoldoende is. Hier is meer kennis voor nodig, niet in de laatste plaats op het vlak van de benodigde verandering in de economie. Wetenschap heeft een essentiële rol te spelen in deze kennisontwikkeling en, zoals Markus Laubscher van Philips het formuleerde, ook als “shaper” bij ontwikkelingen in de praktijk. Niet zozeer voor reflectie of onderzoek met de praktijk als studieobject, maar als participant en mede change-maker.

De drie workshopsessies weerspiegelden state-of-the-art onderzoek. Bij de sessie Business Models for a Circular Economy presenteerde Elisa Achterberg (Circle Economy, Universiteit Utrecht) een artikel over businessmodellen voor een circulaire economie. Uit de workshop bleek al snel dat de ontwikkelde tool zeer geschikt is om bedrijven te helpen de juiste stappen te zetten in de ontwikkeling van hun business model .

Bij de sessie Design and Innovation Systems presenteerden Pieter van Os (CIRCO) en Conny Bakker (TU Delft) ontwerpprincipes en mogelijkheden voor de circulaire economie. Tijdens de workshop werd veel aandacht gegeven aan de toepassing van circulair designonderzoek.

Bij de sessie Mimicking Nature: Closing the Carbon Cycle presenteerden Peter Styring (University of Sheffield) en Ivan Janssens (Universiteit Antwerpen) hun visie op het sluiten van de koolstofkringloop. Uit de daarop volgende plenaire discussie bleek dat het voor het sluiten van de CO2 kringloop essentieel is dat we inspiratie op doen en leren van de mechanismen hiervoor in de natuur. Tegelijk is duidelijk dat alleen het navolgen van de natuur dit probleem niet kan oplossen, en we dus door onze technologie een verbetering van de natuur moeten nastreven.

De handen ineen slaan

Tijdens de afsluiting van de conferentie is afgesproken dat een aantal van de netwerken op het vlak van de circulaire economie (onder andere GLOBE EU en Het Groene Brein) de handen ineen slaan om op Europees niveau samenwerking tussen beleidsontwikkeling, bedrijfsleven en wetenschap stevig op de kaart te zetten.

Dagvoorzitter Saskia Lavrijssen, hoogleraar energiemarkt en watersector aan de Universiteit Tilburg, was tevreden over de opbrengst van het congres en de nieuwe mogelijkheden tot samenwerking die zijn aangeboord.

Het congres was een initiatief van NWO-onderdelen ALW, CW, GW en MaGW en DIFFER, in nauwe samenwerking met Het Groene Brein.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)