Neuzen in dagboeken biedt kijkje in seksleven van jongeren

18 november 2016

Onderzoekers bekijken seksualiteit onder jongeren vooral door zich te richten op seksueel gedrag en de gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan. Promovenda Wieke Dalenberg ontdekte dat jongeren hun eerste seksuele ervaringen vooral ervaren op ‘romantisch’ niveau. Om een beter beeld te krijgen van de ontluikende seksuele ontwikkeling van adolescenten, volgde zij het dagelijks leven van jongeren door hen te vragen een dagboek bij te houden. Dalenberg promoveert maandag 21 november aan de Rijksuniversiteit Groningen met financiering uit het NWO-programma Jeugd en gezin.

Foto: Hollandse HoogteFoto: Hollandse Hoogte

Dalenberg en collega’s voerden verschillende studies uit onder zo’n 300 jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar. Een deel van die jongeren vulde gedurende twee jaar via weblogs vragenlijsten en dagboeken in. Met dit exploratieve onderzoek verkregen zij een uniek inzicht in het dagelijks leven van adolescenten en hun beleving van seksualiteit. Zo konden zij een antwoord formuleren op de vraag hoe jongeren zich ontwikkelen op romantisch en seksueel gebied.

Uitgangspunt van de onderzoekers was dat zij voor een compleet beeld van (ontluikende) seksuele ontwikkeling een brede definitie van seksualiteit hanteerden. Daarbij namen zij externe gedragingen (bijvoorbeeld zoenen, vrijen, seks) in ogenschouw maar brachten zij ook interne gedachten in kaart, gevoelens en wensen, bijvoorbeeld om verliefd te zijn.

Dagelijks leven van jongeren

Dalenberg: ‘Seks is niet los te zien van de romantische context waarin het plaatsvindt, denk aan aantrekking en relaties. Door het dagelijks leven van jongeren onder de loep te nemen wilden wij beter begrijpen hoe jongeren verschillen in hun ontwikkeling op dat gebied.’

Ook onderzochten zij de rol van dagelijkse gesprekken met ouders over liefde en seks in de context van de seksuele ontwikkeling van jongeren.

Dalenberg toont aan dat je de romantische en seksuele ontwikkeling van adolescenten in het dagelijks leven kunt omschrijven als een true love story: In het dagelijks leven zijn adolescenten vooral georiënteerd op de romantische aspecten van seksualiteit en minder op expliciete seksuele ervaringen.

Tevens ontdekte zij dat de jongeren die gedurende twee jaar seksueel inactief waren op basis van de vragenlijst, er wél actief mee bezig waren gemeten naar de schrijfsels in de dagboeken.

Meer informatie

Wieke Dalenberg (1986) verrichtte haar promotieonderzoek bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) op de afdelingen Algemene Pedagogische Wetenschappen en Ontwikkelingspsychologie. Het onderzoek werd gefinancierd binnen het project ‘A time-serial weblog diary study of sexual development and the effects of E-based communication and counselling’ door NWO binnen het programma Jeugd en gezin, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS) en het Heijmans Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Hoofdaanvrager was prof. dr. P.L.C. (Paul) van Geert.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Jeugd en gezin

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)