Hersenverbindingen voorspellen impulsiviteit bij pubers

29 januari 2016

Hersenverbindingen hangen bij pubers samen met impulsiviteit. Bovendien voorspellen ze welke pubers over twee jaar impulsievere keuzes maken, ontdekten Leidse psychologen. Dit project werd mogelijk gemaakt door een ERC starting Grant en NWO vernieuwingsimpuls.

Samenhang

De wetenschappers zijn verbonden aan het Brain & Development Lab van de Universiteit Leiden. Ze vonden dat de banen in de hersenen die samenhangen met impulsiviteit (het ‘emotionele’ striatum en de ‘controlerende’ prefrontale cortex), ook voorspellen wie twee jaar later impulsievere keuzes maakt. Dit werd onderzocht door jongeren met een tussenpoos van twee jaar keuzes te laten maken tussen een kleinere beloning nu, of een grotere beloning later. Daarnaast stelden ze vast dat een hogere beloningsgevoeligheid in het striatum in de puberteit samenhangt met huidig en toekomstig alcoholgebruik.

Brain Time

De wetenschappers volgden in het kader van het project Brain Time onder leiding van professor Eveline Crone circa driehonderd jongeren tussen 8 en 28 jaar gedurende vijf jaar (2011-2015). Gedurende die periode werd bij de jongeren tweemaal naar hun hersenstructuur en hersenactiviteit gekeken bij het uitvoeren van bepaalde taken. Het is voor het eerst dat op een dergelijke schaal de hersenontwikkeling bij jongeren in kaart is gebracht. Er komen publicaties in de wetenschappelijke tijdschriften The Journal of Neuroscience en Developmental Cognitive Neuroscience over het onderzoek.

Emotionele en rationele hersengebieden

In het Brain Time-project onderzoeken de wetenschappers de balans tussen emotionele en rationele hersengebieden bij jongeren. Het onderzoek spitst zich toe op leren, risicogedrag en vriendschapsvorming. Eveline Crone: ‘Hoe komt het dat we steeds beter kunnen leren, rekenen en moeilijke opdrachten uitvoeren? Wanneer nemen we risico’s en wanneer spelen we op safe? Hoe ontstaan vriendschappen? Welke jongeren zijn kwetsbaarder dan anderen? Waarom vinden ze de mening van anderen zo belangrijk? Wat is de rol van de hersenen hierbij en hoe ontwikkelen die hersenen zich? Op deze vragen hebben we antwoorden gevonden in dit spannende project.’

Documentaire en app gepresenteerd op Brain Time Festival

Op 29 januari presenteert het Brain & Development Lab van de Universiteit Leiden de uitkomsten van het Brain Time-hersenonderzoek aan de deelnemers en hun ouders op een speciaal daartoe georganiseerd Brain Time-festival. Daar vindt ook de eerste vertoning plaats van de documentaire BRAINTIME, onderzoek naar hersenen in de groei, waarin filmmaker Erik Heuvelink enkele jonge deelnemers door de jaren heen volgde. Voorts werd een telefoonapplicatie gelanceerd om hersenontwikkeling te bekijken op basis van de Brain Time-data voor emotionele en cognitieve breingebieden [zie onderstaande QR-code].

Bron: Universiteit Leiden

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Hersenen, Cognitie, Gedrag