Drie toekenningen Take-off voor academische ondernemers in alfa- en gammawetenschappen

14 december 2016

In de vijfde ronde van Take-off zijn in het alfa-gamma domein drie haalbaarheidsstudies gehonoreerd. Deze academische ondernemers krijgen maximaal 40.000 euro om te onderzoeken of het haalbaar is om diensten en producten te ontwikkelen voor onder andere het onderwijs en het bedrijfsleven, gebaseerd op kennis en expertise van onderzoekers uit de alfa- en gammadisciplines.

Beeldmerk Take-off: opstijgende vogels

Met Take-off, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap, heeft de kennisbenutting in de alfa- en de gammawetenschappen sinds 2014 een nieuwe impuls gekregen. Met een haalbaarheidsstudie van Take-off krijgen academische ondernemers de mogelijkheid om te onderzoeken of hun plan of pilot voor kennisbenutting technisch en commercieel haalbaar is.

Gehonoreerde projecten

De drie projecten in de alfa- en gammawetenschappen die binnenkort van start gaan en maximaal zes maanden zullen duren, zijn:

Dr. Ronald Huisman (Erasmus Universiteit Rotterdam) – EF-I RE25 Index
Partner: Het Energy Finance – Institute (EF-I)
Bestaande duurzame energie indices tonen dat beleggen in aandelen van duurzame energiebedrijven te weinig rendement oplevert. Eigen onderzoek toont aan dat dit beeld onterecht is en het beleggers ervan weerhoudt te investeren in duurzame energie. EF-I heeft een nieuwe beleggingsindex voor duurzame energieaandelen ontwikkeld, de EF-I RE25 Index, en het toont dat beleggen in duurzame energieaandelen een goed rendement levert. Dit helpt de kapitaalstroom richting de duurzame energiebedrijven en komt ten goede aan de duurzame energie transitie. De technische haalbaarheid van de index is al bewezen. Met de STW take-off subsidie wil de projectgroep de commerciële haalbaarheid van een start-up op basis van de index onderzoeken.

Dr. Vana Hutter (Vrije Universiteit Amsterdam) – De ReflectApp: Reflecteren kun je leren
Partner: software ontwikkelbureau INFOdation
Reflectie is een belangrijke vaardigheid voor iedereen die zich wil ontwikkelen. Het lukt echter lang niet iedereen om op adequate en diepgaande wijze te reflecteren, terwijl reflecteren wel te leren is. De ReflectApp helpt gebruikers te reflecteren op gebeurtenissen, doelen of persoonskenmerken. De app leidt gebruikers aan de hand van vragen en informatie op een voor hen relevante wijze door het reflectieproces.

Prof. dr. ir. Rommert Dekker (Erasmus Universiteit Rotterdam) - Tooling Forecasting FlexPool
Partner: Valory
Planning van flexkrachten vindt doorgaans plaats op buikgevoel en ervaring van de HR Manager.
Dit kan een onverwachtse over- of onderbezetting opleveren die ten koste gaat van de productiviteit en efficiëntie. In dit project wordt bekeken of een wetenschappelijk model de HR-/ operationeel/ logistiek/ inkoop manager kan ondersteunen bij het inspelen op korte termijn vraagschommelingen en zo de productiviteit en het operationele resultaat te maximaliseren.

Meer informatie over Take-off

Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van STW, ZonMw en NWO dat bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen stimuleert. Take-off wordt gefinancierd door de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bestaat uit financiering voor startups en haalbaarheidsstudies.

Take-off staat open voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (techniek/bèta, life sciences en alfa/gamma). Er zijn twee rondes per jaar. Voor de vijfde ronde was 1 miljoen euro beschikbaar voor de haalbaarheidsstudies en 1,9 miljoen euro voor de vroege-fase leningen.

Take-off wordt twee keer per jaar georganiseerd.


Bron: NWO