Call van ZonMw voor interdisciplinair onderzoek naar sociaaleconomische gezondheidsverschillen

22 november 2016

Er zijn grote verschillen in gezondheid en (gezonde) levensverwachting tussen groepen in de samenleving en de verschillen lijken groter te worden. Hoe lager op de maatschappelijke ladder, hoe kleiner de kans op een lang en gezond leven. Verklaringsmodellen en interventies vanuit de gezondheidssector alléén schieten te kort om de onderliggende mechanismen te begrijpen en effectief te interveniëren. Daarom biedt ZonMw onderzoekers uit verschillende disciplines, waaronder die in de maatschappij- en gedragswetenschappen, de kans om hun krachten te bundelen.

Met deze oproep nodigt ZonMw onderzoekers uit verschillende disciplines en sectoren uit om een gezamenlijk projectidee in te dienen. Het moet gaan om verklarend onderzoek dat inzicht geeft in de mechanismen, dynamiek en interacties die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van de relatie tussen sociaaleconomische status en gezondheid over alle sociaaleconomische niveaus.

Intersectoraal en multidisciplinair onderzoek

Consortia van toonaangevende onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines kunnen een projectidee indienen. ZonMw denkt aan een samenwerking tussen onderzoekers uit bijvoorbeeld economische, bestuurskundige, medische, biologische, epidemiologische en sociaal- wetenschappelijke disciplines en onderzoekers op het gebied van de ruimtelijke inrichting en volkshuisvesting.

Het onderzoek dat voortkomt uit de projectideeën zal inzicht dienen te geven in het complex van onderliggende factoren en mechanismen van de relatie tussen sociaaleconomische positie en gezondheidsrisico’s. Hoe komt het dat burgers met een zwakkere sociaaleconomische positie meer gezondheidsrisico’s lopen, korter leven en een lagere gezonde levensverwachting hebben? Het is niet de bedoeling de invloed van één of enkele factoren aan te tonen maar om breed intersectoraal en multidisciplinair onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek geeft inzicht in de dynamiek en onderliggende mechanismen.

Twee subsidieoproepen

De 1ste oproep richt zich op onderzoekers die kwantitatief of kwalitatief, op lokaal niveau een erkende integrale aanpak gaan onderzoeken of evalueren. Dit betreft interventies, methoden en programma’s die multidisciplinair worden uitgevoerd. Een uitgangspunt is de verbinding tussen gezondheid en het sociale domein. Dit onderzoek levert nieuwe kennis over de werkzaamheid van de interventies bij sociaal economische gezondheidsverschillen. 

In de 2de subsidieoproep vraagt ZonMw onderzoekers om vanuit verschillende disciplines (bijvoorbeeld economie, milieukunde, psychologie, sociologie, genetica) gezamenlijk een projectidee in te dienen. Centraal in het onderzoek staan mechanismen, dynamiek en interacties die een rol spelen bij het ontstaan en het voortduren tussen sociaaleconomische status en gezondheid. Dit onderzoek bestrijkt alle sociaaleconomische niveaus (gradiënt) en levert nieuwe inzichten op voor een innovatieve multidisciplinaire aanpak bij het voorkomen of terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Meer informatie

De deadline voor projectideeën is 7 februari 2017. Informatie over de call en de voorwaarden voor het indienen van een projectvoorstel is te vinden op de website van ZonMw.

Bron: ZonMw

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen ZonMw (gebied)

Speerpunt

Thema: Leven in gezondheid (2011-2014)