Call Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI)

6 december 2016

Op 9 december 2016 wordt er een nieuwe call for proposals van JPI Urban Europe geopend. Het betreft het Era-Net cofund "Sustainable Urbanisation Global Initiative" (SUGI). Voor deze call vindt een matchmaking plaats op 12 januari van 11.00 tot 17.00 in Leipzig, bij het Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ (Department of Urban and Environmental Sociology).

Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI)Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI)

De SUGI-call is een gezamenlijk initiatief van het Belmont Forum en JPI Urban Europe. De samenwerking is opgestart om meer eenheid te brengen in kennis en expertise en om innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen rond de zogenoemde Food-Water-Energy Nexus.

Het doel van de call is om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor de problematiek die snelle verstedelijking van de wereldbevolking met zich meebrengt. De call stimuleert inter- en transdisciplinair onderzoek en innovatie wereldwijd, waar zoveel mogelijk stakeholders belang bij hebben.

Thema's

  • Robust Knowledge, Indicators and Assessments
  • Multi-level Governance and Management of the Food-Water-Energy Nexus
  • Managing Potential Strategies and Solutions to address emerging Risk and Tradeoffs at the intersection of Sustainable Urbanisation and the Food-Water-Energy Nexus

Informatie over de call en de matchmaking is te vinden op de website van JPI Urbane Europe.

Meer informatie

De problematiek van dichtbevolkte stedelijke gebieden speelt niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Om samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende landen te stimuleren, neemt NWO deel aan het Joint Programming Initiative Urban Europe. Dit onderzoeksprogramma draagt bij aan de vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid van Europese steden.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Speerpunt

Thema: Verbinden van duurzame steden (2011-2014)