Call for proposals Replicatiestudies open voor aanvragen

27 september 2016

Gepromoveerde onderzoekers kunnen tot 12 januari 2017 financiering aanvragen voor het repliceren van 'hoeksteenonderzoek' in de disciplines van het NWO-gebied MaGW en van ZonMw.

NWO wil met de pilot ervaring opdoen die kan leiden tot een effectieve manier voor de opname van replicatieonderzoek in onderzoekprogramma’s. Ook helpt de pilot bij in zicht in en reflectie op de eisen die NWO stelt aan de methodologie en de transparantie van onderzoek.

De pilot is bedoeld voor gepromoveerde onderzoekers die voor de duur van het voorgestelde project verbonden zijn aan een Nederlandse kennisinstelling. Zij beschikken over aantoonbare methodologische competenties om het voorgestelde onderzoek uit te voeren of te begeleiden.

Aanvragers dienen ook expertise te hebben op het onderzoeksgebied van de te repliceren studie.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen ZonMw (gebied)

Programma

Replicatiestudies

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)