Leden nieuwe Raad van Bestuur NWO bekend

8 juli 2016

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een belangrijke stap gezet in de verandering naar een nieuwe organisatie met een nieuwe bestuursstructuur. De leden van de nieuwe Raad van Bestuur, die per 1 januari 2017 aantreedt, zijn bekend. Naast de begin juni aangekondigde nieuwe voorzitter van NWO prof. dr. Stan Gielen, zal de Raad van Bestuur bestaan uit een portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën en vier wetenschappelijke leden, die na aanpassing van de NWO-wet elk voorzitter worden van de toekomstige domeinbesturen.

Deze vier wetenschappelijke leden zijn prof. dr. Ineke Braakman, prof. dr. Jeroen Geurts, prof. dr. ir. Jaap Schouten en prof. dr. Wim van den Doel. Drs. Caroline Visser wordt bestuurslid met de portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën. De leden van de nieuwe Raad van Bestuur treden in functie op 1 januari 2017.

‘Het zittende bestuur van NWO is verheugd over de nieuwe benoemingen en zal zich van harte inzetten om in goed overleg met het nieuwe bestuur vorm te geven aan een soepele en spoedige overdracht in het najaar,’ aldus Jos Engelen, voorzitter van het Algemeen Bestuur van NWO.

Nieuw NWO: nieuwe organisatie en nieuwe bestuursstructuur

De organisatie van NWO wordt efficiënter en transparanter ingericht. De huidige negen gebieden waaruit NWO tot nu toe bestaat worden geclusterd tot vier domeinen: Exacte en Natuurwetenschappen (ENW); Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW); Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw). Tevens worden de instituten ondergebracht in een institutenorganisatie.

Per 1 januari 2017 start de organisatie met de nieuwe organisatiestructuur en treden de leden van de nieuwe Raad van Bestuur aan. Na aanpassing van de NWO-wet worden Ineke Braakman, Jaap Schouten en Wim van den Doel domeinvoorzitter van respectievelijk ENW, TTW en SGW. Geurts begint per 1 januari als voorzitter van het zelfstandige ZonMw, waarvan de integratie als vierde domein binnen NWO voorzien staat voor begin 2019.

De toekomstige Raad van Bestuur van NWO fungeert als collegiaal bestuur en wordt verantwoordelijk voor de integrale strategie en programmering van de organisatie en de budgetverdeling over de domeinen en instituten. Zo kan NWO zich meer dan nu strategisch positioneren, wint ze aan besluitvaardigheid en organiserend vermogen, kan ze middelen flexibeler inzetten en gaat ze meer werken vanuit één samenhangende programmering.

Over de leden van de nieuwe Raad van Bestuur

Prof. dr. L.J. (Ineke) Braakman (1960) wordt op 1 januari 2017 de voorzitter van het nieuwe NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Ineke Braakman is sinds 2000 hoogleraar cellulaire eiwitchemie aan de Universiteit van Utrecht (Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek) en bestudeert de vorming van eiwitten in onze cellen en de mogelijke afwijkingen daarin die kunnen leiden tot ziekten als Cystic Fibrosis, Alzheimer en ALS. Tussen 2006 en 2012 maakte ze deel uit van het bestuur van het gebied Chemische Wetenschappen van NWO.

Prof. dr. H.W. (Wim) van den Doel (1962) treedt op 1 januari 2017 aan als voorzitter van het nieuwe NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Sinds 2008 is Wim van den Doel decaan van de faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Tot 2012 was hij lid van het bestuur van het Instituut Clingendael. Tussen 2012 en 2013 maakte hij onderdeel uit van de evaluatiecommissie van NWO.

Prof. dr. J.J.G. (Jeroen) Geurts (1978) wordt per 1 januari 2017 de nieuwe voorzitter van het domein ZonMw. Hij is hersenonderzoeker en is sinds 2012 hoogleraar Translationele Neurowetenschappen bij het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam. Tussen 2013 en 2015 was hij voorzitter van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Hij was tevens nauw betrokken bij de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda, o.a. als boegbeeld voor de hersen-, cognitie- en gedragswetenschappen (samen met ontwikkelingspsycholoog Eveline Crone).

Prof. dr. ir. J.C. (Jaap) Schouten (1959) krijgt de rol van voorzitter van het nieuwe NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Hij is hoogleraar Chemische Reactortechnologie aan de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven en sinds 2011 decaan van diezelfde faculteit. Hij is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Instituut voor Duurzame Procestechnologie (ISPT) en lid van de Board van het Chemelot Institute for Science and Technology (InSciTe). Van 2007 tot 2011 was hij lid van het bestuur van het NWO-gebied Chemische Wetenschappen.

Drs. C.E. (Caroline) Visser (1968) krijgt vanaf 1 januari 2017 de functie van portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën (PBF) binnen de Raad van Bestuur van het nieuwe NWO. Sinds 2008 werkt ze bij het Wereld Natuur Fonds achtereenvolgens als CFO (Chief Financial Officer) en COO (Chief Operating Officer). In 2015 maakte ze de overstap naar de wereldwijde organisatie WWF en leidde ze het ontwerp en de implementatie van de reorganisatie van de natuurbeschermingsorganisatie en het wereldwijde WWF-secretariaat.

Over de benoemingsprocedure

Na de open werving van de voorzitter heeft een benoemingsadviescommissie een voordracht gedaan voor de overige vijf leden van de nieuwe Raad van Bestuur aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Staatssecretaris Dekker heeft Jeroen Geurts, Ineke Braakman, Jaap Schouten, Wim van den Doel en Caroline Visser per 1 januari 2017 benoemd tot leden van de nieuwe Raad van Bestuur van NWO. Minister Schippers heeft Jeroen Geurts benoemd tot voorzitter van ZonMw, tevens voorzitter van het toekomstige domeinbestuur van ZonMw per 1 januari 2017.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO financiert jaarlijks met ca. 700 miljoen euro meer dan 6.000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert acht nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten.

> Meer over de transitie van NWO

Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: