Internationale wetenschapsfinanciers en universiteiten gaan samen voor open access

23 maart 2016

Op 21 en 22 maart jongstleden vond bij NWO de internationale workshop ‘Removing Barriers: A Global Implementation Plan to Open Access Scholarly Publishing’ plaats. In Den Haag bespraken ruim 50 voorzitters en experts van wetenschapsfinanciers, universiteiten en uitgevers de transitie naar Open Access: de vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties.

De deelnemers aan de workshop over Open Access

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW opende de workshop. “Open Access betekent dat veel meer mensen kunnen profiteren van het werk dat wetenschappers doen. Laten we dit samen waarmaken,” zei de staatssecretaris in zijn toespraak.

 De aanwezige wetenschapsfinanciers spraken zich uit voor het principe van Open Access. Jos Engelen, voorzitter van NWO en initiatiefnemer van de bijeenkomst, kijkt tevreden terug. “Het werd duidelijk dat vooral wetenschapsfinanciers de cultuuromslag die voor Open Access nodig is moeten bewerkstelligen,” zegt Engelen. “Ze moeten en willen daarbij samenwerken met universiteiten. Financiers en universiteiten gaan samen werken aan een internationaal platform om in gesprek te blijven en een concreet tijdspad om hervormingen uit te voeren.”

Het was de eerste keer dat zoveel internationale beleidsmakers op voorzitters-niveau bijeen waren in Den Haag om over de transitie naar Open Access te praten. “Internationaal samenwerken gaat om het uitwisselen van ideeën en begrip creëren voor elkaars standpunten. De open discussie werd dan ook zeer gewaardeerd,” aldus Engelen.

Bron: NWO