Toekenningen financiering samenwerking Vlaanderen – Nederland

1 februari 2016

Drie Nederlands-Vlaamse onderzoeksprojecten hebben financiering gekregen in het kader van het programma Samenwerking Vlaanderen – Nederland. Het doel van dit programma is het versterken van de banden tussen Vlaanderen en Nederland op het terrein van de geesteswetenschappen. Er is financiering beschikbaar voor projecten die in samenwerking worden uitgevoerd door onderzoekers die verbonden zijn aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten. De beoogde meerwaarde van die Vlaams-Nederlandse samenwerking is een voorwaarde voor indiening.

NWO-gebied Geesteswetenschappen en het Vlaamse Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zijn de financiers van dit programma. NWO behandelde in deze financieringsronde de aanvragen.

De volgende drie aanvragen ontvangen financiering:

Managing the Crisis? The Resilience of Local Networks and Institutions within the Low Countries during the Napoleonic Period | Veerkracht in Crisistijd. De Rol van Lokale Netwerken en Instituties in de Lage Landen tijdens de Napoleontische Periode
Prof.dr. M.C. 't Hart (Huygens ING), dr. H. Greefs (UA)
Oorlogen en economische crises hebben een verwoestende impact. Toch blijven samenlevingen meestal overeind, dankzij de veerkracht van lokale instituties en netwerken. Dit project toetst dit aan de hand van vergelijkend onderzoek naar de gevolgen van de Napoleontische oorlogsvoering op de netwerken van handelaren in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.

Eastbound. The distribution and reception of translations and adaptations of Dutch-language literature, 1850-1990 | Oostwaards. De trek naar het oosten van de Nederlandstalige literatuur
Dr. A.B.G.M. van Kalmthout (Huygens ING), prof. dr. E. Brems (KU Leuven)
Oostwaarts onderzoekt hoe Vlaanderen en Nederland tussen 1850 en 1990 niet enkel literatuur uit het buitenland importeerden, maar hoe de Nederlandstalige literatuur zelf een belangrijk exportproduct was: het project concentreert zich op het Duitse taalgebied en analyseert hoe via het Duits ook het Poolse, Tsjechische en Hongaarse taalgebied de Nederlandstalige literatuur leerden kennen.

Models of Textual Communities and Digital Palaeography of the Dead Sea Scrolls | Door de ogen en handen van de oudste Bijbelschrijvers
Prof. dr. M. Popovic (RUG), prof. dr. E.J.C. Tigchelaar (KU Leuven)
De Dode Zeerollen spreken sinds hun ontdekking in 1947 tot de verbeelding omdat ze de oudste manuscripten van de Bijbel en vele voorheen onbekende Joodse teksten bevatten. Met behulp van Digitale Paleografie (Kunstmatige Intelligentie) krijgen wij een unieke inkijk in een meer dan 2000 jaar oude tekstuele gemeenschap.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Samenwerking Vlaanderen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)