'Omdat ik iets te zeggen had'

Tentoonstelling over Nederlandse 19e-eeuwse schrijfsters

1 november 2016

Tot 13 november wordt in de Utrechtse Centrale Bibliotheek een tentoonstelling gehouden over Nederlandse 19e-eeuwse schrijfsters. De tentoonstelling is gebaseerd op het internationale HERA-onderzoeksproject 'Travelling TexTs 1790-1914: The Transnational Reception of Women's Writing at the Fringes of Europe (2013-2016)'.

De tentoonstelling wil laten zien dat er – in tegenstelling tot wat soms wordt gedacht – heel wat schrijfsters actief en succesvol waren in de 19e eeuw. Niet al hun romans en teksten zullen ons nog aanspreken, maar het is duidelijk dat veel van deze vrouwen 'iets te zeggen hadden', en zich de mond niet lieten snoeren – ook als hun boodschap afweek van wat 'men' graag hoorde. Misschien moeten we ze zien als mogelijke rolmodellen?

In deze Utrechtse versie gaat het vooral om 'Utrechtse' schrijfsters: in Utrecht geboren of inwoonsters van de stad. Sommigen hebben een plaats in de Utrechtse literaire canon, of er zijn straten naar hen genoemd: Elisabeth Maria Post, Ina Boudier-Bakker, Petronella Moens, Johanna van Woude. Anderen zijn misschien minder bekend – zoals Christine Doorman en Codien Zwaardemaker – maar hun werk blijkt bijvoorbeeld de vrijwillige medewerkers wel degelijk aan te spreken. Ook schrijfsters die romans schreven waarin Utrecht een rol speelde tellen mee: Geertruida Bosboom-Toussaint en Melati van Java. En – hoewel geen echte 19e-eeuwers – Anna Maria van Schurman en Belle van Zuylen konden niet worden gemist….

De tentoonstelling is gebaseerd op een breder onderzoek: het internationale HERA-onderzoeksproject Travelling TexTs 1790-1914: The Transnational Reception of Women's Writing at the Fringes of Europe (2013-2016). Dat onderzoek betreft de literatuur van vijf 'kleinere' landen (Finland, Noorwegen, Slovenië, Spanje en Nederland).

De Utrechtse tentoonstelling is een samenwerking tussen de Centrale Bibliotheek Utrecht, Salon Saffier en Huygens ING. Organisatoren zijn Suzan van Dijk en Marijke van Dorst. Zij werden bij de voorbereidingen ondersteund door een groep geïnteresseerde en actieve vrijwilligers.

Drie eerdere versies werden getoond in Den Haag (oktober-november 2015: Letterkundig Museum), in Haarlem (februari-maart 2016: Noord-Hollands Archief) en in Amsterdam (april-mei 2016: Atria, Kennis instituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis). Alles werd voorbereid binnen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, in nauwe samenwerking met het Letterkundig Museum en de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag).

De tentoonstelling wordt gehouden van 18 oktober tot 13 november 2016

Locatie: de Centrale Bibliotheek, Oudegracht 167, 3511 AL Utrecht

Toegang is gratis

In samenhang met de tentoonstelling worden ook enkele bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd.

Meer over het onderzoek


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

HERA

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)