Smart Industry: argumentatie indienen tot 9 juni 2016

Smart Industry SI2016 – Smart Customized Solutions for Industrial Processes with Reliable and Safe Data Usage

27 mei 2016

Technologiestichting STW, NWO Exacte Wetenschappen en NWO Geesteswetenschappen hebben het initiatief genomen voor een gezamenlijke 'open call' op het gebied van Smart Industry en Big Data. De call staat nu open voor projectvoorstellen met specifiek onderzoek op het gebied van de doorsnijding van Smart Industry en Big Data, waarbij een Creatieve Industrie-component een pré is. Voor indiening is het verplicht een argumentatie ten aanzien van passendheid in de call-thematiek aan te leveren; de deadline hiervoor is donderdag 9 juni 2016 14.00 uur.

Smart Industry wordt internationaal vaak aangeduid als de vierde industriële revolutie waarbij productie- en waardeketens middels ICT met elkaar en de hieraan verbonden klanten en leveranciers worden verbonden zonder tussenkomst van menselijke handelingen. STW heeft medio 2015, in samenwerking met diverse NWO-gebieden, het Programmabureau Smart Industry en experts in de wetenschappelijke achterban, de Scientific Agenda for Smart Industry opgesteld. Deze geeft invulling aan de Nationale Actieagenda Smart Industry, die daarna is overgenomen door het Topteam High Tech Systemen en Materialen (HTSM). De Smart Industry-agenda zet in op high-tech (manufacturing), ICT (big data, smart systems) en design (customized manufacturing).

Creatieve Industrie

Smart Industry is binnen HTSM inmiddels een zelfstandige roadmap. Daarnaast is het binnen het nationale PPS-programma Commit2Data een van de specifieke toepassingsgebieden. Vanuit de Topsector Creatieve Industrie wordt reeds vanuit de design- en human interface-invalshoeken bijgedragen aan de invulling van de Smart Industry-agenda, maar wordt een verdergaande verbindende rol voorzien bij het integreren van de mensgerichte en technologische uitdagingen en mogelijkheden.

De call staat nu open voor projectvoorstellen met specifiek onderzoek op het gebied van de doorsnijding van Smart Industry en Big Data, waarbij een Creatieve Industrie-component een pré is. Voor een gedefinieerde afbakening van de thematiek, zie de call for proposals [pdf] (paragraaf Smart Industry SI2016 Open Call including details on focus, vanaf pagina 7) of de programme description [pdf].

Twee deadlines

Voor indiening is het verplicht een argumentatie ten aanzien van passendheid in de call-thematiek (doorsnijding van eerdergenoemde roadmaps en domeinen) aan te leveren; de deadline hiervoor is donderdag 9 juni 2016 14.00 uur. De deadline voor indiening van full proposals is donderdag 30 juni 2016 om 14.00 uur.

Meer informatie

Indienen van projectvoorstellen kan via de website van STW. Daar vindt u ook gegevens van de contactpersonen en de benodigde documenten.


Bron:

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)