NWO-financiering voor elf consortia vanuit Creatieve Industrie - KIEM

21 december 2016

Elf consortia van onderzoekers en private partners hebben financiering toegekend gekregen in het kader van de ronde Creatieve Industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM). Met behulp van een KIEM-financiering (maximaal 15.000 euro) kunnen consortia van onderzoekers en private partners een langdurige samenwerking opzetten. De projecten leveren een bijdrage aan een stevige kennisbasis voor de Creatieve Industrie en sluiten aan bij de CLICKNL Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019.

Vanaf januari 2017 voert NWO enkele wijzigingen in de regeling door. Toekomstige voorstellen moeten nadrukkelijk betrekking hebben op onderzoek en eenzelfde hoofdaanvrager kan hooguit tweemaal een aanvraag gehonoreerd krijgen met verschillende consortia.

De volgende consortia ontvingen financiering tussen september en december 2016 (op alfabetische volgorde van hoofdaanvrager):

Transmedia storytelling voor kritisch engagement
Dr. M.H. Groot (VU), dr. M.S. Lew (UL)
Dit project onderzoekt het ontwerp van een digitaal systeem dat een open format biedt om kennis over kunst, design, en materiële cultuur aan te sturen door programmering van digitale beeldherkenning. Objecten zullen figureren in flexibele ‘stories’, te gebruiken voor educatieve doeleinden. Onderzoek naar de visuele eigenschappen van gedigitaliseerde objecten draagt bij aan ‘transmedia digital storytelling’.
Consortiumpartners: Studio diip, 7scenes 

‘Kracht der gewoonte’: het ontwikkelen en evalueren van een eHealth-module ter bevordering van een gezonde levensstijl
Dr. R. Hermans (RUN), dr. D. Anschütz (RUN), prof. dr. R. van Baaren (RUN)
Veel Nederlands hebben een ongezonde leefstijl. In dit project wordt de wetenschappelijk onderbouwde en digitaal aantrekkelijk vormgegeven eHealth-module ‘Kracht der gewoonte’ ontwikkeld en geëvalueerd. Deze training richt zich op het aanleren van gezonde leefstijlgewoonten en draagt bij aan de ontwikkeling van een gezonde(re) leefstijl.
Consortiumpartners: AGN Business Internet, Hogeschool Utrecht

Initiating multi-party collaborations for developing smart solutions in cardiology
Dr. ir. M. Kleinsmann (TUD), dr. ir. F. Deken (VU)
‘Smart solutions’ binnen cardiologie vragen om intensieve samenwerking tussen partijen. Co-creatie technieken ondersteunen deze samenwerking. Het is echter onbekend hoe co-creatie helpt bij het opstarten van duurzame samenwerkingen tussen meerdere partijen tegelijkertijd. Het consortium zal hiervoor een initieel onderzoeksmodel ontwikkelen en een onderzoeksaanvraag indienen om het model te valideren.
Consortiumpartners: Philips Design, De Hartstichting

Printreplica’s van architectonisch erfgoed: Vragen over origineel en reproductie op het gebied van 3D-print innovatie
Prof. dr. ing. U. Knaack (TUD)
Dit project zal een dwarsdoorsnede van de Gouden kamer (Mauritshuis) 3D scannen en printen om de technisch/filosofisch en ethische discussie vanuit academisch perspectief op te starten. Het doel is om de grenzen en mogelijkheden van 3D printen van cultuurhistorische objecten te verkennen.
Consortiumpartners: OCE Nederland, Kiwi Electronics, Beyer3D, Mauritshuis Museum, Rijksvastgoedbedrijf

Duurzaamheid als reddingsboei
Dr. K.J. McCarthy (RUG), dr. T.L.J. Broekhuizen (RUG)
Bedrijven actief in de bouw en architectuur lijden onder een enorme prijsdruk. De onderzoekers analyseren hoe duurzaamheid als reddingsboei fungeert om de marges te herstellen. De verduurzaming in de ontwikkeling, gebruik en hergebruik van gebouwen moet toegevoegde waarde opleveren zodat de klant overtuigd wordt om een meerprijs te betalen.
Consortiumpartners: Bouwend Nederland, Team 4 Architecten B.V., Branchevereniging van architectenbureaus (BNA), Van Manen en Zwart B.V., Gemeente Groningen

Stenen Steden
Prof. dr. ir. D.J. Rosbottom (TUD), prof. dr. ing. T.L.P. Avermaete (TUD)
Dit project bestudeert natuursteen als bouwmateriaal om duurzame publiek-gewaardeerde gebouwen te kunnen ontwikkelen die bijdragen aan de versterking van de lokale identiteit. Ontwerpworkshops over steen en een tentoonstelling zullen nieuwe ontwerp-ideeën genereren en bijdragen aan het ‘Tacit Knowledge’ onderzoek van de universiteit.
Consortiumpartners: Kunrader Steengroeve, Bureau Europa

Hergebruik van bekistingselementen
Prof. dr. ing. P.M. Teuffel (TU/e), ir. A.D.C. Pronk (TU/e)
Dit project onderzoekt het duurzaam hergebruik van houten bekistingen die worden gebruikt bij de productie van betonelementen door de firma Geelen Beton. De mogelijkheden van duurzaam hergebruik zullen worden aangetoond door realisatie van een pilotproject waarbij een dubbel woonhuis zal worden gerealiseerd.
Consortiumpartner: Geelen Beton

Nederlands IJsbeelden Festival
Prof. dr. ing. P.M. Teuffel (TU/e), ir. A.D.C. Pronk (TU/e)
In dit project wordt in een living lab onderzoek gedaan naar de meest flexibele en efficiënte installatie met een hoog rendement en een laag energieverbruik. Vervolgens wordt dit toegepast in een pilot waarmee het Nederlands IJsbeelden Festival maatschappelijk verantwoord en aanzienlijk duurzamer wordt gerealiseerd.
Consortiumpartner: IJsCo B.V.

Telescopische tribune
Prof. dr. ing. P.M. Teuffel (TU/e), ir. A.D.C. Pronk (TU/e)
De onderzoekers ontwikkelen binnen dit project een ontwerptool voor de telescopische tribunes van Jezet seating. De ontwerptool maakt een verbinding tussen de online beschikbare informatie en de technische mogelijkheden gericht op materiaalbesparing. De ontwerptool is bedoeld voor ontwerpers, gebruikers en klanten van flexibele tribunes.
Consortiumpartner: Jezet Seating

Academische kennis over gebouwd erfgoed in Indonesië aansprekend toegankelijk maken.
Dr. C. Wagenaar (TUD)
In dit project worden de data gevaloriseerd in de door de TU Delft ontwikkelde repository over koloniale architectuur, door de data te gebruiken voor de ontwikkeling van publieksvriendelijke audiovisuele tours. De tours worden gebouwd en aangeboden op het door IZITEQ ontwikkelde izi.TRAVEL-platform. De pilot-tour gaat over Indische architectuur in Semarang.
Consortiumpartner: IZITEQ B.V.

Doe-het-zelf verbeter kliniek
Prof. dr. R. Zwijnenberg (UL), dr. F. Kupper (VU)
Met nieuwe biotechnologie kunnen mensen niet alleen genezen, maar ook verbeterd worden. Maar moeten we deze nieuwe technieken wel willen? En welke verbeteringen willen wel of niet? In de Doe- het-zelf kliniek kunnen deelnemers zelf verbetertechnieken uitproberen om ze beter te begrijpen en een mening te vormen.
Consortiumpartner: Waag Society

Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Creatieve industrie

Speerpunt

Thema: Creatieve industrie (2011-2014)