NWO-financiering voor archeologisch onderzoek Texels scheepswrak en grafveld Oosterdalfsen

2 december 2016

Twee onderzoeksteams ontvangen financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) om extra onderzoek te doen naar archeologische vondsten van (inter)nationaal belang. De onderzoekers gaan zich richten op de vondsten uit een Texels scheepswrak en op de vondsten uit het grafveld Oosterdalfsen.

Bij de implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse archeologiewetgeving is ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid voor archeologie te beleggen bij gemeenten. Ook de afhandeling van heel bijzondere vondsten valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en verloopt volgens het principe van 'de verstoorder betaalt'. Dit is bij vondsten van (inter)nationaal belang soms moeilijk haalbaar. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap extra middelen beschikbaar gesteld om te helpen om deze kosten te dekken. De twee projecten die nu via het NWO-programma Archeologische vondsten van (inter)nationaal belang financiering ontvangen, ontvangen elk 100.000 euro.

Het gaat om de volgende projecten:

Een koninklijke vondst: de historische achtergrond van een Texelse schat
Dr. H.J. (Helmer) Helmers (UvA) en dr. N.N.W. (Nadine) Akkerman (UL)
Begin 2016 werden uit een Texels wrak honderden zeventiende-eeuwse objecten gehaald, waaronder een volledig gave japon, zilveren kandelaars, en goud-versierde boekbanden. Dit project onderzoekt de achtergrond van deze rijke vondst, die nieuw licht werpt op Engels-Nederlandse culturele en politieke relaties.

Het grafveld als spiegel van de samenleving?
Dr. H.M. (Henk) van der Velde (ADC ArcheoProjecten) en prof dr. D.C.M. (Daan) Raemaekers (RUG)
Vondsten uit het grafveld Oosterdalfsen  (bij Dalfsen, Overijssel) bieden voor het eerst de mogelijkheid de samenleving van de Hunebedbouwers (Trechterbekercultuur, ongeveer 5000 jaar geleden) in Nederland te reconstrueren. Met behulp van nieuwe technieken wordt in dit project onderzoek gedaan naar familierelaties en samenlevingsvormen in één van de eerste landbouwculturen in Nederland.

Bron: NWO