Nu open voor intentieverklaringen: call Smart Culture – Creative Cities

9 november 2016

Ervaren gepromoveerde onderzoekers kunnen tot 17 januari 2017 een intentieverklaring indienen bij NWO voor het aanvragen van financiering van onderzoek gericht op stedelijke ontwikkeling in relatie tot de creatieve industrie. Het kan gaan om embedded of strategisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door tenminste twee kennisinstellingen en één private partner. NWO wil met dit programma de kennisbasis onder de creatieve industrie versterken en zo bijdragen aan het vervullen van haar ambitie om van Nederland in 2020 de meest creatieve economie van Europa te maken. Het programma Smart Culture – Creative Cities is tot stand gekomen via een samenwerking van de NWO-gebieden Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen, en sluit aan op de Roadmap SMART Culture van TKI CLICKNL en kennisinitiatief VerDuS.

Meer informatie over deze call vindt u op de financieringspagina.

Het programma Smart Culture – Creative Cities is gericht op onderzoek naar en kritische reflectie op de stedelijke ontwikkeling in relatie tot de creatieve industrie. Onder invloed van digitalisering en economische en culturele transformaties vinden grote veranderingen plaats in de aard van de stad en stedelijkheid. Dit roept de vraag op wat dit betekent voor het stedelijk herontwerp en de stad van de toekomst, de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke veranderingen, de governance en de bijdrage van kunst, cultuur en creativiteit. Het duiden van en vorm geven aan de technologische, economische en culturele transformaties van de stad vergt creativiteit: 'smart cities' hebben 'creative industry' nodig om de technologische ontwikkelingen die vorm geven aan de stad kritisch te onderzoeken, begeleiden en richting te geven.

Consortia van tenminste twee kennisinstellingen en één private partner, eventueel aangevuld met publieke partner(s), worden uitgenodigd om aanvragen in te dienen binnen de thematische focus van deze call. Het onderzoek kan embedded research, strategic research of een combinatie daarvan betreffen. Meer details over de mogelijkheden van de verschillende typen onderzoek zijn beschreven in de call for proposals.

De deadline voor intentieverklaringen is op 17 januari 2017, om 14.00 uur CE(S)T. De deadline voor uitgewerkte aanvragen is op 14 maart 2017, om 14.00 uur CE(S)T.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Smart Culture

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)