Nieuwe aanvraagronde voor Maatschappelijk verantwoord innoveren

Tot 14 juni 2016 aanvragen indienen voor NWO-MVI

29 april 2016

Tot 14 juni 2016 kunnen onderzoekers weer vooraanmeldingen indienen voor de nieuwe ronde van het NWO-programma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI). NWO-MVI is gericht op gezamenlijke projecten van alfa-, bèta- en gamma-wetenschappers. Samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties brengen zij al tijdens de ontwikkeling van innovaties in kaart welke mogelijke ethische en maatschappelijke vraagstukken een rol spelen. Wanneer hier in een vroeg stadium rekening mee wordt gehouden, vergroot dit het draagvlak onder stakeholders en de kans op succesvolle innovaties. De call for proposals voor de nieuwe aanvraagronde van NWO-MVI sluit aan bij alle topsectoren én bij de Nationale Wetenschapsagenda.


Wat is maatschappelijk verantwoord innoveren?

Het succes van innovaties hangt in toenemende mate af van de maatschappelijke inbedding ervan. Vraagstukken op het gebied van voedsel, zorg en gezondheid, veiligheid, energie- en grondstoffengebruik vereisen integrale en innovatieve oplossingen. Veelbelovende innovaties kunnen falen als niet tijdig rekening wordt gehouden met ethische en maatschappelijke aspecten. Denk aan de discussies rondom het winnen van schaliegas of de opslag van CO2, het elektronisch patiëntendossier en de ‘slimme energiemeter’. Het doel van het NWO-MVI onderzoeksprogramma: het genereren van succesvolle innovaties, waarbij rekening wordt gehouden met ethische en maatschappelijke aspecten.

Inhoudelijke accenten van de nieuwe aanvraagronde

De onderzoeksagenda die aan de basis ligt van de nieuwe NWO-MVI-call for proposals bestaat deels uit generieke vragen, die betrekking hebben op Maatschappelijk verantwoord innoveren 'in den brede', en hun inspiratie vinden in de vragen van de Nationale Wetenschapsagenda. Het andere deel van de NWO-MVI-onderzoeksagenda bestaat uit vragen die specifiek aansluiting zoeken bij alle topsectoren, inclusief Logistiek en Creatieve industrie. Een nieuw element is de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen die parallel loopt aan een aanvraag bij het NWO-programma Bouwstenen van leven. Ook nieuw is de deelname van het TKI Gas, wat onderzoek op het terrein van de gassector mogelijk maakt. Voor alle aanvragen geldt dat een cofinanciering van minimaal 20% vereist is, waarvan minstens de helft ingebracht moet worden door bedrijven. De andere helft van de cofinanciering mag nu ook door publieke partners ingebracht worden. Hiermee worden meer mogelijkheden gecreëerd voor samenwerkingen van kennisinstellingen met private én publieke partners.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen Chemische Wetenschappen

Programma

Maatschappelijk verantwoord innoveren

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Maatschappelijk verantwoord innoveren (2007-2010)