HERA: Europese onderzoeksfinanciers investeren in internationale samenwerking in de geesteswetenschappen

30 augustus 2016

Achttien internationale samenwerkingsprojecten voor geesteswetenschappelijk onderzoek krijgen financiering vanuit het Europese HERA Joint Research Programme Uses of the Past. Het onderzoeksprogramma is opgezet door 24 onderzoeksfinanciers uit 23 landen, en wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie. NWO is één van de participerende onderzoeksfinanciers en coördineerde tevens de aanvraag- en selectieprocedure. In totaal is ongeveer 21 miljoen euro beschikbaar voor de onderzoeksprojecten. Bij elk project dat financiering ontvangt zijn onderzoekers uit vier of meer landen betrokken. In zeven van de achttien gefinancierde projecten spelen Nederlandse onderzoekers een rol. Twee onderzoeksprojecten hebben een Nederlandse projectleider.


Bij de volgende gefinancierde projecten zijn Nederlandse onderzoekers betrokken (lijst op alfabetische volgorde van onderzoeker):

Memory Laws in European and Comparative Perspectives
Betrokken vanuit Nederland: dr. Uladzislau Belavusau (Universiteit van Amsterdam)
Herinneringswetten zijn instrumenten voor staten om bepaalde interpretaties van historische gebeurtenissen voor te schrijven. In dit project bestuderen de onderzoekers deze wetten in het licht van lopende discussies over overheidscensuur, vrijheid van (academische) meningsuiting en onderdrukking van minderheden.


Understanding Sharia: Past Perfect/Imperfect Present
Betrokken vanuit Nederland: prof. dr. Léon Buskens (Universiteit Leiden)
Moslims discussiëren sinds eeuwen over de vraag hoe zij volgens Gods wil horen te leven. De onderzoekers bestuderen hoe Moslims een tegenstelling construeren tussen 'authentiek' islamitische recht en overgeleverde 'gebruiken' of 'cultuur', zowel in de nationale rechtsstelsels als in de nieuw ontstane gemeenschappen in Europa.


Printing the Past. Architecture, Print Culture and Uses of the Past in Modern Europe
Betrokken vanuit Nederland: prof. dr. Caroline van Eck (Universiteit Leiden)
In de 19e eeuw wordt architectuur steeds meer de kunstvorm waarin het verleden zich manifesteert, in publicaties, tekeningen en reconstructies op papier. In dit onderzoeksproject wordt onderzoek gedaan naar de architectuur en publicatiecultuur in Europa in de periode 1800-1900.


Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe
Betrokken vanuit Nederland: prof. dr. Karl Kügle (Universiteit Utrecht) – projectleider
Op een muzikaal verleden teruggrijpen is geen uitvinding van de Romantiek. Al tijdens de late middeleeuwen werd 'oude' muziek gebruikt om aan diverse politieke stromingen ideologisch legitimatie te verlenen. Vijf transnationale teams in Cambridge, Heidelberg, Praag, Warschau en Utrecht kijken samen hoe hervormers maar ook de 'powers that be' gebruik hebben gemaakt van 'ouderwetse' muzikale tradities in West- en Centraal-Europa tussen 1200 en 1600.


Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage
Betrokken vanuit Nederland: prof. dr. Rob van der Laarse (Universiteit van Amsterdam) - projectleider
Hoewel vaak gesloopt en ‘vergeten’ is het Europese landschap nog bezaaid met voormalige 20ste-eeuwse werk-, concentratie-, en vernietigingskampen, waarvan er steeds meer worden hergebruikt als herinneringskamp. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe gereedschappen om deze monumenten van totalitarisme, terreur en genocide als conflicterend erfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken.


Multilingualism and Minority Languages in Ancient Europe
Betrokken vanuit Nederland: prof. dr. Alexander Lubotsky en dr. Alwin Kloekhorst (Universiteit Leiden)
Het is onbekend welke talen er voor het jaar nul werden gesproken in het grensgebied tussen Europa en het Nabije Oosten. Door het bestuderen van recent opgegraven inscripties uit Noord-West-Turkije, die dateren uit 500 v.Chr., zal het onderzoeksteam de taalsituatie van dit gebied in die periode reconstrueren.


The heritagization of religion and the sacralization of heritage in contemporary Europe
Betrokken vanuit Nederland: dr. Irene Stengs (Meertens Instituut)
Wereldwijd worden religieuze gebouwen, voorwerpen en tradities geconserveerd en gewaardeerd als cultureel erfgoed, waarbij de oorspronkelijke spirituele dimensie naar de achtergrond verdwijnt. Tegelijkertijd krijgen culturele voorwerpen, tradities en bijzondere architectuur met erfgoedstatus een onaantastbare, welhaast sacrale betekenis. Dit project onderzoekt wat deze, vaak botsende, vormen van heiligheid, seculier en religieus, zeggen over onze tijd.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sander Steeman
e.: hera@nwo.nl
t.: +31 70 3440567

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

HERA

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)