Extra geld voor onderzoek naar archeologische vondsten van (inter)nationaal belang

6 juli 2016

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) opent op verzoek van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker een 'call for proposals' voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek naar recente archeologische vondsten in Nederland van (inter)nationaal belang. Er is in totaal €250.000,- euro beschikbaar.

Aanvragen kunnen vanaf heden tot 13 september dit jaar worden ingediend door senior onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse kennisinstelling, gemeente, regio, provincie, of een erkend archeologisch bedrijf. Hiermee wordt voorzien in een behoefte vanuit het archeologisch veld om extra kosten te dekken die samenhangen met onderzoek naar archeologische vondsten van (inter)nationaal belang.

NWO maakt in de tweede helft van november bekend welke aanvragen financiering ontvangen. Een commissie van deskundigen kijkt daarbij onder andere naar de mate waarin het om een vondst van (inter)nationaal belang gaat, de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van het onderzoek, de haalbaarheid en de wijze waarop de vondsten gepresenteerd gaan worden.

Gemeenten verantwoordelijk voor archeologie

Bij de implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse archeologiewetgeving is ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid voor archeologie te beleggen bij gemeenten. Ook de afhandeling van heel bijzondere vondsten valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en verloopt volgens het principe van 'de verstoorder betaalt'. Mede naar aanleiding van de bijzondere vondst in de gemeente Dalfsen in 2015, een grafveld uit de tijd van de Trechterbekercultuur, rees de vraag of dit principe bij vondsten van (inter)nationaal belang wel altijd haalbaar is. Met dit extra geld wordt een stap gezet om hieraan tegemoet te komen.


Dit is een gezamenlijk persbericht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderdeel van het Ministerie van OCW, en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacob Eerbeek, beleidsmedewerker NWO: j.eerbeek@nwo.nl, +31 70 3494584.

Bron: NWO