Eerste toekenningen 2016 doorlopende ronde Creatieve Industrie - KIEM

15 juli 2016

In juli hebben vijf consortia van onderzoekers en private partners financiering toegekend gekregen in het kader van de nieuwe ronde Creatieve Industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM). De projecten dragen bij aan de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 van CLICKNL en aan de kennisbasis van de creatieve industrie.

Met behulp van een KIEM-financiering (maximaal € 15.000) kunnen consortia van onderzoekers en private partners een langdurige samenwerking opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.

Het blijft tot en met november 2017 doorlopend mogelijk om aanvragen in te dienen voor KIEM. Aanvragen van WO-onderzoekers lopen via NWO; aanvragen van lectoren lopen via Regieorgaan SIA.

De volgende consortia hebben in juli financiering ontvangen (op alfabetische volgorde van aanvrager):

Zinsverstaan meten bij jonge kinderen
Prof. dr. M.M.R. Coene (VU), dr. S.T. Goverts (VUmc)
Bij volwassenen wordt het functionele horen vaak gemeten op basis van zinsverstaan. Voor het Nederlands is geen zinnenmateriaal beschikbaar voor kinderen jonger dan zes. We ontwikkelen voor deze doelgroep een test voor zinsverstaan aan de hand van een 'plaatjes-aanwijs'-taak waarbij rekening gehouden worden met het taalniveau van het kind.
Consortiumpartners: Otoconsult, Oudergroep van dove kinderen

De impact van olie op Rotterdam aan de Maas
Prof. dr. ing. C.M. Hein (TUD), dr. ir. A. Koutamanis (TUD)
Dit project onderzoekt de invloed van olie op ons leven en onze levensstijl in Rotterdam. Onderzoekers en het Museum Rotterdam initiëren met de tentoonstelling Rotterdam in het olietijdperk 1862 - vandaag het publieke debat om de transitie naar duurzame energie-oplossingen te faciliteren. Het project draagt bij aan internationaal lopend onderzoek.
Consortiumpartners: Museum Rotterdam

Verkenning van tangible interaction in de context van slimme adaptieve verlichting
Dr. J.V. Vassilis Khan (TU/e)
Ontwikkelaars van slimme technologieën die beloven om de samenleving op een intelligente wijze te veranderen, hebben een uitdaging: vereenvoudiging van de interactie met gebruikers. Met dit onderzoek willen we verkennen of tangible interaction – bedienen van apparaten met behulp van objecten – een oplossing in de context van slimme verlichting kan bieden.
Consortiumpartners: Ambianti

Nieuws vinden met knowledge graphs
Prof. dr. M. de Rijke (UvA)
Personen en gebeurtenissen spelen een belangrijke rol in het nieuws. Voor Blendle is het zaak om deze nieuwsonderwerpen te kunnen vinden en te begrijpen om zodoende lezers het juiste nieuws aan te bieden. In dit project gebruiken informatici verrijking van tekst gebaseerd op knowledge graphs, databases met semantische data, om deze makkelijk vindbaar te maken voor lezers.
Consortiumpartners: Blendle

Kritische makers. Kunst en ontwerpen in het digitale tijdperk
Prof. dr. J.C. Wesseling (UL), dr. J.J.F. Cramer (Hogeschool Rotterdam)
We beogen een kritisch onderzoek naar en de verdere ontwikkeling van Critical Making. We gebruiken dit begrip om de nu gescheiden discoursen in het veld van kunst en ontwerpen met elkaar te verbinden teneinde het kritische aspect van dit maken op scherp te stellen. Artistic research is het methodologisch uitgangspunt.
Consortiumpartners: Het Nieuwe Instituut, Waag Society

Meer informatie en contact:

WO-onderzoekers

NWO
contactpersoon: Laia Frijhoff
e-mail: l.frijhoff@nwo.nl

Lectoren

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
Contactpersoon: Rolf Bossert
e-mail: rolf.bossert@regieorgaan-sia.nl

Bron: NWO