FOM verdubbelt aantal vrouwen in hogere posities

Doelstelling Charter Talent naar de Top gehaald; 20% in 2020 in zicht

7 maart 2016

Sinds de formulering van de FOM-doelstellingen in 2010 is het percentage vrouwen dat is ingeschaald in schaal 12 of hoger (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk) gestegen van zeven naar veertien procent eind 2015. Het percentage vrouwen is, door alle genomen acties en maatregelen, in vijf jaar tijd verdubbeld. Dit maakt het behalen van het streefpercentage van 20 procent in 2020 reëel en bereikbaar. Opmerkelijkste gebeurtenis in dit kader is dat NWO-onderdeel FOM voor het eerst in 69 jaar een vrouwelijke (algemeen) directeur heeft aangesteld.

FOM heeft op 18 maart 2010 het vrouwencharter 'Talent naar de top' ondertekend. Met deze ondertekening heeft FOM toegezegd om concrete maatregelen te nemen om meer vrouwelijk talent 'aan boord' van de organisatie te krijgen en te behouden. FOM ziet daarbij ook voor zichzelf een rol in het faciliteren van doorstroom naar een toppositie buíten FOM. Door het Uitvoerend Bestuur van FOM zijn (charter-) doelstellingen en streefcijfers vastgesteld. Concreet einddoel is om 20 procent vrouwen in de top te hebben in 2020.

 Het aantal vrouwelijke bestuursleden werd al snel gehaald, en het behalen van het streefpercentage van 20 procent in 2020 is nu ook in zicht.

Renée-Andrée Koornstra blikt concluderend terug: "Het blijkt een trager proces dan verwacht in 2010, om in deze organisatie van 7 naar 14 en uiteindelijk 20 procent vrouwen in topposities te komen. Niet alleen omdat het aanbod van vacatures in deze posities gering is, er is weinig doorstroom, maar ook omdat er onvoldoende vrouwen solliciteren, om hun eigen beweegredenen, op de plekken die wél vrijkomen. Daarbij is ons beleid om als springplank te fungeren voor hogere posities buiten FOM niet gunstig voor ons eigen 'percentage', maar wél voor de vrouwen zélf die een hogere plek buiten FOM gaan bezetten en zo fysica-breed wél zorgen voor meer topvrouwen in de natuurkunde. Dit komt alleen de cijfers voor FOM dan niet ten goede, maar we zijn daar wel erg trots op en blij mee!"

Acties

De afgelopen jaren heeft FOM een aantal nieuwe activiteiten ontwikkeld om genderdiversiteit in de organisatie te stimuleren. Bijvoorbeeld een mentoringprogramma voor vrouwen, die na een eerste pilot een vervolg krijgt, gender is een vast agendapunt voor het bestuur, en een workshop gender awareness over onbewuste voorkeuren in selectieprocessen. Ook is er meer aandacht voor de bestaande mogelijkheden zoals kinderopvang bij dienstreizen en eigen evenementen, coaching en het FOm/v-stimuleringsprogramma.


Bron: NWO