Zeven nieuwe tenure track-posities binnen de Wiskundeclusters

5 december 2016

Om de bundeling van krachten van de Nederlandse wiskunde en haar internationale positie een extra impuls te geven wordt met de honorering van zeven tenure track-posities bijgedragen aan de consolidering van de wiskundeclusters.

Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de acties uit een Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde . Het doel van deze posities is om talentvolle jonge wiskundige onderzoekers een lange termijn vooruitzicht te bieden binnen het Nederlandse wiskundeveld. Daarnaast dragen zij bij aan het onderzoek en onderwijs binnen een van de vier wiskundeclusters (DIAMANT, NDNS+, GQT of STAR) of op de grenzen van deze clusters. Aan iedere tenure track-positie wordt een aio-positie gekoppeld.

De volgende tenure track-posties zijn gehonoreerd:

Mathematics and Algorithms for 3D Imaging of Dynamic Processes
Aanvrager: Prof. dr. K.J. Batenburg
Instituut: CWI
Wiskundecluster(s): DIAMANT, NDNS+

Topological Data Analysis
Aanvrager: Prof. dr. G.J.B. van den Berg
Instituut: VU
Wiskundecluster(s): GQT, NDNS+

Moduli, metrics, models, and arithmetic of Shimura varieties
Aanvrager: Prof. dr. S.J. Edixhoven
Instituut: UL
Wiskundecluster(s): DIAMANT, GQT

Statistical Neuroscience
Aanvrager: Prof. dr. M.C.M. de Gunst
Instituut: VU
Wiskundecluster(s): STAR

Stochastic Analysis on Riemannian Manifolds and Related Geometric Structures
Aanvrager: Prof. dr. J.M.A.M. van Neerven
Instituut: TUD
Wiskundecluster(s): GQT, STAR

Analysis meets Stochastics: Scaling limits in complex systems
Aanvrager: Prof. dr. M.A. Peletier
Instituut: TU/e
Wiskundecluster(s): NDNS+, STAR

Mathematical Physics
Aanvrager: Prof. dr. H. Waalkens
Instituut: RUG
Wiskundecluster(s): GQT

Bron: NWO