Wiskundeclusters: tenure track-posities call is open

18 juli 2016

De NWO call voor de tenure track-posities binnen de wiskundeclusters is open. Om de bundeling van krachten van de Nederlandse wiskunde en haar internationale positie een extra impuls te geven wordt met deze call bijgedragen aan de consolidering van de wiskundeclusters. Het doel van deze call is talentvolle jonge wiskundige onderzoekers een lange termijn vooruitzicht te bieden binnen het Nederlandse wiskundeveld. Daarnaast dragen zij bij aan het onderzoek en onderwijs binnen een van de vier wiskundeclusters (DIAMANT, NDNS+, GQT of STAR) of op de grenzen van deze clusters. De tenure track-posities worden gecombineerd met een aio-positie.

Voor meer details en informatie wordt u doorverwezen naar de call en de NWO-website.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Programma

Wiskundeclusters