Wiskunde Leraar in Onderzoek: financiering voor 2 wiskundeleraren

28 april 2016

NWO Exacte Wetenschappen kent voor het schooljaar 2015-2016 in samenwerking met de STEM Teachers Academy aan twee wiskundeleraren een Wiskunde Leraar in Onderzoek (WLiO) financiering toe.

Met het wiskundeleraar in onderzoekprogramma wordt beoogd eerstegraads leraren wiskunde in de gelegenheid te stellen naast hun reguliere onderwijsfunctie zes tot twaalf maanden lang één dag per week wetenschappelijk onderzoek te doen aan een Nederlandse universiteit. De wiskundeleraren gaan met de aangevraagde subsidie hun kennis opfrissen en nieuwe ervaringen opdoen met fundamenteel, toegepast of didactisch onderzoek in de moderne wiskunde.

Hieronder de toekenningen voor 2015-2016:

Het vergroten van statistisch inzicht door het aanbieden van gedifferentieerde onderwijsarrangementen binnen de Digitale Wiskunde Omgeving
Mw. M.J.S. van Dijke (Csg Prins Maurits, Middelharnis)
Onderzoek wordt uitgevoerd bij: Prof. dr. P.H.M. Drijvers (UU)

Wiskunde als complex netwerk
Dhr. ir. H. Cetin (Metis Montessori Lyceum, Amsterdam)
Onderzoek wordt uitgevoerd bij: Prof. dr. ir. R. E. Kooij (TUD)

Meer informatie:

Call schooljaar 2016-2017Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Programma

Leraar in onderzoek

Speerpunt

Talent