Vooraankondiging Cyber security programma’s NWO 2017

24 oktober 2016

Op 14 oktober, tijdens het Seaside Matchmaking Event in Den Haag, heeft NWO een vooraankondiging gedaan van drie Cyber Security programma’s die in 2017 opengesteld worden. Het betreft de 3e Nationale call Cyber Security onderzoek, de 2e Joint US-NL Cyber Security Call, en de ‘Scientist on the Job’ call for proposals.

Sfeerimpressie van het Seaside Matchmaking event, fotocredit: S. van der Hucht

De Nationale call Cyber Security onderzoek zal in het voorjaar van 2017 opengesteld worden. De call zal worden gefinancierd door NWO en het Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA. Net als de voorgaande nationale Cyber Security calls betreft dit een call gericht op publiek private samenwerking. Nieuw ten opzichte van eerdere Cyber Security calls is de samenwerking met Regieorgaan SIA. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt financiering aan te vragen voor een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door een universiteit in samenwerking met een hogeschool.

De Joint US-NL Cyber Security call betreft een call gericht op internationale samenwerking tussen Nederlandse en Amerikaanse wetenschappers. Deze call zal in de loop van 2017 opengesteld worden, en zal worden gefinancierd door NWO, het Nationale Cyber Security Center (NCSC) en het US Department of Homeland Security (DHS).

Het nieuwe ‘Scientist on the Job’ programma biedt jonge onderzoekers de mogelijkheid om voor een beperkte periode ingebed te worden in een organisatie om bij te dragen aan onderzoeksvraagstellingen van deze organisatie en zelf meer inzicht te verkrijgen in de werking en drijfveren van de organisatie.

Meer informatie over deze drie programma’s zal in 2017 worden verschaft via de website van NWO.

Tijdens het Matchmaking evenement zijn ook nieuwe onderzoeks- en financieringsmogelijkheden aangekondigd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het NCSC. RVO kondigde aan dat de derde ronde Small Business Innovation Research (SBIR) op het gebied van Cyber Security per direct opengesteld is. Meer informatie hierover vindt u op de website van de RVO. Het NCSC heeft aangekondigd dat het met DHS overeen gekomen is dat Nederlandse onderzoekers toegang krijgen tot de Information Marketplace for Policy and Analysis of Cyber-Trust (IMPACT). IMPACT is een online platform van DHS waarop onderzoekers en bedrijven datasets kunnen uitwisselen voor Cyber Security tests en onderzoek. Toegang tot het platform kan worden aangevraagd via de website van IMPACT, en aanvragen zullen worden getoetst door het NCSC.

Voor een sfeerimpressie van het Seaside Matchmaking event Cyber Security 2016 wordt u verwezen naar de website van dcypher.


 

Bron: NWO