Vooraankondiging call Complexity in Health & Nutrition

8 september 2016

NWO ontwikkelt in overleg met het topconsortium voor Kennis en Innovatie Agri&Food/TIFN en TNO een nieuwe call voor onderzoek gericht op complexiteitsonderzoek binnen de Topsector Agri&Food wat betreft voeding en gezondheid. De call wordt binnenkort gepubliceerd, de deadline voor vooraanmeldingen is begin november 2016 en de voorlopige deadline voor definitieve aanvragen is begin februari 2017.

De call sluit aan bij de NWO-uitdaging ‘Greep krijgen op complexiteit’ voor de periode 2015-2018. Daarnaast is het een topsector-doorsnijdend initiatief dat aansluit bij de Topsector Agri&Food wat betreft voeding en gezondheid. Ook sluit het programma aan bij uitdagingen voor onderzoek die zijn geïdentificeerd in het document “Grip on Complexity”.

Onderzoekers met belangstelling op het gebied van informatica en wiskunde werken in de consortia samen met private en/of (semi-)private partners. Deze partners leveren een financiële bijdrage van minimaal 20% (minimaal 10% cash en 10% in-kind). Complexiteitsonderzoek is een terrein dat bij uitstek vraagt om een multidisciplinaire benadering.

Voor meer informatie over het NWO programma ‘Complexity’ en het document “Grip on Complexity” zie de website van het programma.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Complexiteit

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)