Vooraankondiging call Commit2Data – data science voor veranderende data

12 juli 2016

Het Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen wil de KIA.ICT en Commit2Data ondersteunen met programma’s specifiek voor publiek-private samenwerking. Eind september wordt een nieuwe call opengesteld voor Commit2Data opengesteld. Deze call for proposals stimuleert de samenwerking tussen kennisinstellingen en innovatieve bedrijven om te komen tot innovatie op het gebied van ICT en dan specifiek de doorsnijdende thema’s binnen COMMIT2DATA, data handling en data analytics. De call richt zich op het thema data science voor veranderende data.

Aanvragen worden altijd ingediend door een onderzoeker namens een consortium van minimaal één private partner en minimaal twee kennisinstellingen. In aanmerking voor financiering van NWO komen de kosten voor tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling aan te stellen wetenschappelijk personeel, niet-wetenschappelijk ondersteunend personeel en project-specifieke kosten voor materialen, reizen, apparatuur en overige project-gerelateerde kosten.

Het project dient gefinancierd te worden vanuit publieke en private bijdragen. De totale bijdrage (cash en in kind) van de private partner(s) bedraagt minimaal 30% en maximaal 50% van de totale projectkosten van van het project. De cash bijdrage van de private partner(s) bedraagt minimaal 15% van de totale projectkosten. NWO draagt de rest van de projectkosten.

  • De subsidie bedraagt minimaal k€ 525 en de maximaal k€ 750 (=NWO-deel).
  • De totale projectkosten bedragen minimaal k€ 750 en de maximaal k€ 1.500.

De ingediende aanvragen zullen het gebruikelijke proces van hoor en wederhoor doorlopen. De deadline voor het indienen van een voorstel is eind december. De exacte voorwaarden van de call worden gepubliceerd op de website van NWO.

Meer informatie over de inhoudelijke focus van de call is op de website van KIA ICT te vinden.  


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen