Veel interesse in Complexity

26 april 2016

Voor vervolgstappen in het programma Grip on Complexity zijn 74 “Expressions of Interest” ingediend. De ingediende Expressions bevatten in totaal bijna 100 beschrijvingen van ideeën voor toekomstige calls for proposals.

De Programmacommissie Complexity is verheugd over het grote aantal en de hoge kwaliteit van de ingediende Expressions of Interest enook van de betrokkenheid van maatschappelijke en industriële partijen.De programmacommissie heeft twee thema’s geïdentificeerd die volgens haar de hoogste prioriteit moeten krijgen, namelijk “(programmable) selforganisation” en “resilient society”. Deze keuze is gebaseerd op wetenschappelijke inhoud, het aantal betrokken onderzoekers uit verschillende disciplines en het potentieel voor commitment van maatschappelijke en industriële partijen.

In samenspraak met -in ieder geval- het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen en TNO neemt de Programmacommissie zich voor om deze thema’s verder uit te werken. De Programmacommissie heeft de thema’s ook op Europees niveau aangemeld in de consultatie voor “Mathematics for Horizon 2020 Next Work Programma”. Deze consultatie staat nog open tot 30 april. De Expressions of Interest zullen de komende jaren  mede richting geven aan de ontwikkeling  van het “Grip on Complexity”-programma.

Momenteel  staat de call for proposals voor “Complexity in Transport and Logistics” open. Vooraanmeldingen kunnen nog tot 26 april bij NWO worden ingediend. Een vooraanmelding is verplicht om uitgenodigd te worden een uitgewerkt voorstel in te dienen. De deadline voor de uitgewerkte voorstellen is 8 september. In deze call werken de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Exacte Wetenschappen samen met TNO en de Topsector Logistiek.

NWO overlegt momenteel met de Topsector Agri&Food en TNO over een call op het snijpunt van Complexity en Agrifood.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Chemische Wetenschappen

Programma

Complexiteit

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)