Zes projecten Smart Industry toegekend

16 december 2016

Binnen het programma Smart Industry zijn zes onderzoeksvoorstellen gehonoreerd. De zes projecten sluiten aan bij de topsectoren HTSM (roadmap Smart Industry), ICT (Commit2Data-community) en Creatieve industrie (CLICK.NL). Het totale budget van Smart Industrie bedraagt ruim 3,6 miljoen euro.

De organisatie van het programma is in handen van STW, NWO Exacte Wetenschappen en NWO Geesteswetenschappen. Zij zetten na deze honorering gezamenlijke programma-activiteiten op om de kennisoverdracht in het programma te optimaliseren.

Accelerating Mass Personalization in Orthopedics facilitated by Machine Learning and Bone MRI-based Digital Fabrication
Hoofdaanvrager: Dr.ir. P.R. Seevinck, UMC Utrecht

Cross-Industry Predictive Maintenance Optimization Platform (CIMPLO)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. T.H.W. Bäck, Universiteit Leiden

Integrating models and real-time data for zero-defect manufacturing control systems
Hoofdaanvrager: Prof.dr. B. Jayawardhana, Rijksuniversiteit Groningen

Next UPPS - Integrated design methodology for Ultra Personalised Products and Services
Hoofdaanvrager: Dr.ir. J.C. Verlinden, Technische Universiteit Delft

Sequoia: Smart maintenance optimization via big data & fault tree analysis
Hoofdaanvrager: Dr. M.I.A. Stoelinga, Universiteit Twente

SUPREME - Smart Sensoring and Predictive Maintenance in Steel Manufacturing
Hoofdaanvrager: Prof.dr ir. T. Tinga, Universiteit Twente

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Technische Wetenschappen

Speerpunt

Creatieve industrie Topsectordoorsnijdend thema