Robert van der Drift per december naar TU Eindhoven

24 oktober 2016

Dr. Robert van der Drift vertrekt bij NWO en start per 1 december als directeur bedrijfsvoering van de faculteit Wiskunde & Informatica, TU Eindhoven. Hij is op dit moment nog disciplinehoofd Informatica bij Chemische en Exacte Wetenschappen (CEW), NWO.

Informatica

Na ruim 14 jaar NWO, waarvan de laatste zes jaar als hoofd informatica, neemt Robert van der Drift met een positief gevoel afscheid. In de afgelopen jaren heeft ICT een duidelijke positie gekregen binnen NWO, onder meer door de bundeling van krachten met de activiteiten van ICTRegie en NCF. Maar ook door het ontwikkelen van nieuwe publiek-private subsidie-instrumenten, de hoge mate van transparantie in de rondes en het actief betrekken van het veld. ‘Een prestatie die we met het hele team hebben kunnen realiseren en waar ik erg trots op ben’, zegt Robert van der Drift. ‘Daardoor zijn we nu ook makkelijk herkenbaar en toegankelijk voor de buitenwereld.’ Dat NWO ICT een duidelijk aanspreekpunt was, heeft ervoor gezorgd dat het team nauw betrokken is bij Dutch Digital Delta, hét ICT platform van wetenschappers en het bedrijfsleven. Van der Drift is trots op de nieuwe ontwikkelingen en de samenwerking met het veld, zoals op het gebied van legacy software, blockchain, big data en cyber security. ‘Ook voor de bedrijven zijn we goed vindbaar en dat heeft geresulteerd in een aantal financieringssamenwerkingen op nationaal en internationaal niveau.’

TU/e

De faculteit wiskunde & informatica is een van de negen faculteiten van de Technische Universiteit Eindhoven. De faculteit biedt 4 bacheloropleidingen en 2 Graduate Programs en telt in totaal zo’n 400 medewerkers en ruim 1000 studenten. Van der Drift is in zijn nieuwe functie verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering. Hij geeft leiding aan het faculteitsbureau van ongeveer 30 medewerkers, waaronder HR-, financiën-, communicatie- en beleidsmedewerkers. Hij vormt samen met de decaan en de beide vice-decanen het faculteitsbestuur.

Werk

Robert van der Drift (1972) studeerde organische chemie aan de VU in Amsterdam en promoveerde in 2002 in Leiden op een katalyse-onderwerp in een CW/STW-project met Shell. Aansluitend aan zijn promotie startte hij als beleidsmedewerker bij NWO Chemische Wetenschappen en later ook ACTS. Publiek-private samenwerkingsprogramma’s vormden een rode draad in zijn werk. Naast zijn functie als manager in de chemie heeft Robert tussen 2006 en 2010 parttime bij de centrale afdeling beleidsontwikkeling en –ondersteuning (BOO) onder andere de NWO inbreng in de FES-beoordelingen, grote infrastructuurprogramma’s en de evaluatie van de toponderzoeksscholen gecoördineerd. Sinds 2010 in hij hoofd informatica. Onder zijn leiding zijn de activiteiten van ICTRegie en NCF in het team geïntegreerd. Vanuit zijn rol is Robert lid van het operations team dat het boegbeeld ICT helpt nieuwe pps-activiteiten in de ICT te ontwikkelen, waaronder op het terrein van Big Data.


Bron: NWO