Oproep gezamenlijke call eScience and Data Science

31 maart 2016

Op 7 maart 2016 hebben het Nederlands eScience Center (NLeSC) en NWO Exacte Wetenschappen gezamenlijk de call for proposals voor het onderzoeksprogramma Joint eScience and Data Science across Top Sectors opengesteld. Het programma betreft een joint call op het kruisvlak van Big Data en eScience, en sluit aan bij de wetenschappelijke uitdagingen beschreven in de COMMIT2DATA White Paper.

Het onderzoeksprogramma vraagt indieners voorstellen in te dienen voor disruptieve oplossingen op het gebied van eScience methoden voor Big Data, met een toepassing in de domeinen HTSM/ Smart Industries, Energie transitie of Life Science & Health.

Aanvragers kunnen financiering aanvragen voor wetenschappelijk personeel, en in-kind ondersteuning bij het NLeSC in de vorm van eScience engineers. Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren, universitaire (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 17 mei 2016, 14:00 uur CET. Meer informatie over de call en de programmabrochure.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Netherlands e-Science Center (NLeSC)