Louis Vertegaal (NWO) per 1 oktober naar TU Eindhoven voor Jheronimus Academy for Data Science

9 september 2016

Dr. Louis Vertegaal vertrekt na 25 jaar bij NWO om zich vanuit de Technische Universiteit Eindhoven in te zetten voor de Jheronimus Academy for Data Science. Hij is op dit moment nog directeur Chemische en Exacte Wetenschappen (CEW) van NWO.

Multidisciplinair samenwerken

Vertegaal heeft in zijn werk voor NWO veel bereikt en staat vooral bekend als verbinder. Veelvuldig bracht hij wetenschappers van verschillende disciplines bij elkaar en wees hij hen waar mogelijk de weg naar nieuwe toepassingsmogelijkheden. Maar ook het versterken van de samenwerking van bedrijfsleven met het onderzoeksveld is een rode draad in zijn loopbaan. Het meest in het oog springt zijn initiërende rol in ACTS, maar ook was hij nauw betrokken bij de oprichting van het Netherlands Institute for Conservation, Arts and Sciences (NICAS), de totstandkoming van de kennisagenda Sport en Bewegen en zette hij zich in voor een samenwerking tussen sterrenkundigen en chemici in het Astrochemie programma en tussen data scientists en ecologen in hun strijd tegen het stropen van neushoorns.

Jheronimus Academy of Data Science

De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is een samenwerking tussen vier partijen: de provincie Noord-Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch, Tilburg University en TU/e. Deze samenwerking omhelst naast onderwijs, de vestiging van een nieuwe Graduate School in het voormalig kloostergebouw Mariënburg, ook onderzoek op het gebied van data science en de opbouw van een ecosysteem met tal van bedrijven en organisaties in Brabant. Met dit laatste beogen de partijen een impuls te geven aan de kennisinfrastructuur en de internationale positionering van Brabant als Data Science Regio.

Werk

Louis Vertegaal (1962) studeerde scheikunde in Leiden en promoveerde in 1991 in de organische chemie. Na zijn promotie begon hij zijn werk bij de toenmalige NWO-stichting Scheikundig Onderzoek in Nederland (SON). In 2001 werd hij plaatsvervangend directeur NWO-CW, waarna hij begin 2002 overstapte naar de functie van directeur ACTS, het platform binnen NWO voor publiek-private samenwerking op het gebied van duurzame chemie & katalyse. In 2003 werd hij directeur van NWO-CW en in 2007 werd hij  tevens directeur NWO-Exacte Wetenschappen (EW). Onder zijn leiding zijn de bureaus van ACTS en CW geïntegreerd, waardoor de chemie bij NWO één loket heeft gekregen. In 2009 heeft hij ook de samenvoeging van de afdelingen CW en EW in goede banen geleid.

In de periode 1 oktober tot de start van het nieuwe domein Exacte- en Natuurwetenschappen (ENW) op 1 januari 2017 zullen dr. Tanja Kulkens (Chemie, CW) en dr. Robert van der Drift (Informatica, EW) gezamenlijk de dagelijkse leiding van het cluster Chemische en Exacte Wetenschappen op zich nemen.

www.jads.nl


Bron: NWO