Indienen voor Wiskundeleraar in Onderzoek

28 april 2016

De call voor het schooljaar 2016-2017 is opengesteld voor eerstegraads wiskundeleraren. Het programma STEM Teacher Academy heeft via het NWO Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen onderzoeksbeurzen voor enthousiaste wiskundedocenten beschikbaar gesteld. Docenten krijgen de gelegenheid om naast hun reguliere onderwijsfunctie zes tot twaalf maanden één dag per week onderzoek te doen bij een universitaire afdeling.

Met deze call willen de STEM Teacher Academy en NWO-EW docenten een impuls in hun ontwikkeling geven die zal uitstralen naar hun leerlingen. Dit onderzoek kan bestaan uit wiskundeonderzoek (fundamenteel, toegepast of de geschiedenis van de wiskunde) (compartiment 1) of wiskundedidaktiek (compartiment 2). 

Aanvragen kunnen tot dinsdag 4 oktober 2016 worden ingediend. Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Programma

Leraar in onderzoek

Speerpunt

Talent