ICT with Industry slaat brug tussen theorie en praktijk

24 november 2016

Het is maandagmorgen 7 november 2016. In het Lorentz Center in Leiden zitten ruim 40 ICT- onderzoekers van 11 universiteiten aandachtig te luisteren naar presentaties van KLM/Thales, ING, SNS en VLPB. Deze bedrijven presenteren hun vraagstukken rondom ICT-uitdagingen.

De veelal jonge onderzoekers komen uit diverse disciplines binnen de ICT. Voor velen is het de eerste keer dat zij aan de workshop ‘ICT with Industry’ deelnemen. De deelnemers gaan in verschillende teams een week lang werken aan de vraagstukken om te kijken welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Behalve de jonge onderzoekers zit in elk team ook de case owner en een academische teamleider als begeleider. Aan het eind van de week verwachten de bedrijven een oplossingsrichting, dus….aan de slag!

Snelkookpan

Zowel voor de onderzoekers als voor de bedrijven is ICT with Industry een uniek concept. De bedrijven krijgen de kans om een ICT-gerelateerd bedrijfsprobleem als casus in te brengen en een week lang te laten bestuderen door onderzoekers uit diverse ICT-onderzoeksgebieden. De verwachte resultaten zijn nieuwe, out-of-the-box inzichten die verder uitgewerkt kunnen worden en/of die strategische bepalend kunnen zijn voor ICT-beleid. De workshop biedt eveneens een uitstekend netwerkplatform voor deelnemers uit zowel academische wereld als industrie. Verder is de workshop een goede gelegenheid voor bedrijven om getalenteerde potentiële werknemers te vinden.

De onderzoekers geven aan dat de workshop hun de gelegenheid geeft om zich te kunnen verdiepen in een ICT vraagstukken en tegelijkertijd om samen te werken met mede-onderzoekers van aanpalende vakgebieden. Ook de combinatie van inspanning en ontspanning in een omgeving als het Lorentz Center blijkt voor iedereen goed te werken. Mede door de uitstekende voorzieningen en de dagelijkse (facultatieve) sociale programmaonderdelen, zoals een bezoek aan de Oude Sterrewacht met aansluitend een diner in de Hortus Botanicus in Leiden, voelt de week voor sommigen ook een beetje aan als een korte break.

En de resultaten zijn…

Vier dagen later, op vrijdagochtend, staan de gezichten gespannen. Het was tijd om de resultaten te presenteren. Elk team presenteert zijn bevindingen aan de opdrachtgever. Neem bijvoorbeeld de case van Virtual Laboratory for Plant Breeding (VLPB) die in samenwerking met Bayer Cropscience, Bejo Zaden en Rijk Zwaan is aangedragen. De vraagstelling richt zich op big data uitdagingen voor genomics, onder andere de efficiëntie van dataopslag. Het heeft te maken met de grootschaligheid en de complexiteit van genomics data. Het team voor deze specifieke case is divers van samenstelling, waaronder een master student, senior onderzoekers, vertegenwoordiger van een biotechnologiebedrijf Keygene en een postdoc van Vrije Universiteit Brussel. Voor Bejo Zaden roepen de gepresenteerde oplossingsrichtingen meer vragen op dan antwoorden, maar zij willen graag doorgaan op de ingeslagen weg door samen met andere VLPB partners use cases te vinden die bruikbaar zijn voor onderzoeksprojecten. Ook de andere teams presenteren hun bevindingen van deze week. De week wordt afgesloten met een luchtige noot van de cartoonist, die de sfeer van de week met een gezonde dosis humor heeft kunnen neerzetten.

Samenwerking tussen academie en industrie

De workshop ICT with Industry wekt bij bedrijven interesse om intensiever samen te werken met de academische wereld. Er is behoefte aan een open en laagdrempelige platform voor kennisuitwisseling waar zowel bedrijven als onderzoekers toegang toe hebben. ‘Dit is precies waar wij als organisatoren op gehoopt hadden’, zegt Rosemarie van der Veen-Oei van NWO Cluster Chemische en Exacte Wetenschappen. ‘De wijze waarop wetenschap wordt beoefend verandert. Dit geldt zeker voor het ICT-gerelateerd onderzoek dat zich richt op de vraagstukken uit de industrie en meerdere disciplines behelzen. Samenwerking met andere partijen, zoals bedrijven als eindgebruikers en disciplines, is daarom cruciaal. NWO publiceert deze komende maanden in het kader van Commit2Data enkele calls waarop onderzoekers samen met bedrijven projectvoorstellen kunnen indienen’.

 

 

 

Bron: NWO