Gezocht: talentvolle onderzoekers die binnen één week ICT-case studies oplossen

12 juli 2016

NWO Exacte Wetenschappen en Technologiestichting STW organiseren dit jaar voor de vierde keer de workshop ICT with Industry van 7 tot 11 november 2016 in samenwerking met het Lorentz Center in Leiden. Ongeveer vijftig onderzoekers van Nederlandse universiteiten zullen gedurende een week intensief samenwerken aan wetenschappelijke uitdagingen, die aangedragen zijn door de deelnemende industriële partners: KLM, Thales, ING, Virtual Lab Plant Breeding met o.a. Bejo Zaden, Bayer CropScience, Rijk Zwaan en SNS.

De onderzoekers gaan in verschillende teams gedurende een week intensief werken aan de ICT uitdagingen. Naast het gezamenlijk werken aan de vraagstukken is het doel van de workshop een netwerkplatform voor informatica onderzoekers en industriële partners te creëren. De workshop zal naar verwachting leiden tot een aantal nieuwe publicaties en/of onderzoeksinitiatieven en nieuwe samenwerkingsverbanden voor onderzoek tussen de informatica en de industrie.

Aanmelden voor 5-daagse ICT with Industry workshop in Lorentz Center Leiden:

NWO en STW zijn op zoek naar onderzoekers van Nederlandse universiteiten die van 7 tot 11 november het aandurven om met andere onderzoekers de ICT-case studies op te lossen. Voor meer informatie of aanmelden voor ICT with Industry 2016.

Call for Participation

NWO en STW hebben de Call for Participation gepubliceerd op www.nwo.nl/ictwithindustry.
Promovendi die de workshop bijwonen kunnen in aanmerking komen voor studiepunten mits ze aangesloten zijn bij de onderzoeksscholen ASCI, IPA en SIKS. Deelnemers van de workshop worden geacht gedurende de workshop (5 dagen) beschikbaar te zijn. Deelname aan de workshop is gratis.

Over NWO en STW

NWO en STW verbinden ICT wetenschappers en bedrijfsleven met als drijfveer stimuleren van wetenschap en overdragen van kennis tussen onderzoekers en industrie. Als initiatiefnemers van de workshop ICT with Industry zorgen ze voor een succesvolle netwerkactiviteit en kennisoverdracht tussen de betrokken partijen.

Meer informatie over de workshop:  

Rosemarie van der Veen-Oei (NWO): ictwithindustry@nwo.nl
Margriet Jansz (STW): m.jansz@stw.nl

Bron: NWO