Drie toekenningen voor NWO-Middelgroot Exacte Wetenschappen

21 februari 2016

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent in het programma voor Investeringen NWO-Middelgroot in totaal een miljoen euro toe aan drie projecten binnen het terrein van de Exacte Wetenschappen. De financiering maakt het mogelijk om gespecialiseerde instrumenten en meettoestellen, grote computerinfrastructuren, en nieuwe software te bouwen of ontwikkelen. Deze infrastructuren zijn belangrijk om vernieuwend onderzoek te doen.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent in het programma voor Investeringen NWO-Middelgroot in totaal een miljoen euro toe aan drie projecten binnen het terrein van de Exacte Wetenschappen. De financiering maakt het mogelijk om gespecialiseerde instrumenten en meettoestellen, grote computerinfrastructuren, en nieuwe software te bouwen of ontwikkelen. Deze infrastructuren zijn belangrijk om vernieuwend onderzoek te doen.

In totaal ontving NWO Exacte Wetenschappen zeven aanvragen voor deze  ronde. Met Investeringen NWO-middelgroot wil NWO investeringen in onderzoeksinfrastructuur aanmoedigen en steunen. NWO betaalt maximaal 75 procent van de kosten van de investeringen. De instelling waaraan het onderzoek wordt uitgevoerd, draagt minimaal 25 procent bij.

De gehonoreerde projecten bij Exacte Wetenschappen zijn:
De SciLens-II infrastructuur voor Big Data onderzoek.
Prof. dr. M.L. (Martin) Kersten, Centrum Wiskunde & Informatica - informatica
Big Data onderzoek is gebaseerd op het verzamelen en doorgronden van grote hoeveelheden gegevens. De Scilens–II infrastructuur is een experimenteel platform voor het onderzoek aan algoritmen en systeem architecturen met Big Data real-life toepassingen uit o.a. astronomy, levenswetenschappen en seismology.

Little Green Machine-II
Prof. dr. S.F. (Simon) Portegies Zwart, Universiteit Leiden – astronomie, informatica, wiskunde
Een interdisciplinaire groep Nederlandse onderzoekers gaat een revolutionaire supercomputer bouwen door gebruik te maken van in de winkel verkrijgbare energie-zuinige onderdelen. Het rekenmonster krijgt de kracht vergelijkbaar met die van een supercomputer, maar met slechts 1% van de electriciteitsrekening. De computer zal worden gebruikt voor wetenschappelijke berekeningen, en is gefinancierd door NWO en de Universiteit Leiden. De naam van het rekentuig (Little Green Machine-2) is gekozen vanwege zijn lage energieverbruik, kleine afmetingen, en met een knipoog naar de door Jocelyn Bell-Burnell in 1967 ontdekte radio pulsar, die LGM-1 genoemd werd.

Precisie tijdsmetingen om honderd telescopen correct aan elkaar te knopen
Dr. D. (David) Berge,  Universiteit van Amsterdam - astronomie
De Cherenkov Telescope Array zal kosmische gamma-stralingsbronnen vinden door met 100 telescopen de lichtflitsen te detecteren die gamma-straling veroorzaakt in de atmosfeer. Het combineren van de telescopen vereist nanoseconde precisie, wat door deze subsidie bereikt kan worden.

Bron: NWO