De wiskunde van de woestijn

8 februari 2016

Woestijnvorming bedreigt wereldwijd 250 miljoen mensen. Al tijden proberen ecologen het tempo van de verwoestijning te voorspellen. Sinds kort krijgen ze hulp uit onverwachte hoek: wiskundigen.

Regen en begrazing

Biologen proberen die woestijnvorming al geruime tijd in toekomstmodellen te vangen. Dat doen ze door de factoren die verwoestijning veroorzaken – zoals minder regenval en overbegrazing van landbouwgrond – te analyseren.

Complexiteit

Eén probleem: niet alle ecologen hebben kaas gegeten van hogere wiskunde. Dat is jammer, want met slimme berekeningen is de woestijnvorming ongetwijfeld nóg beter te voorspellen. Sinds een aantal jaar doen Utrechtse ecologen en Leidse wiskundigen daarom samen onderzoek. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het NWO-programma Complexiteit. Dat programma stimuleert onderzoek naar ingewikkelde systemen en processen.

Vegetatiepatronen

Vanuit de Universiteit Leiden werkt wiskundepromovendus Eric Siero mee aan het onderzoek. Op 9 februari promoveert hij op het onderwerp. Siero heeft de afgelopen jaren de verwoestijning bestudeerd met behulp van differentiaalvergelijkingen van vegetatiepatronen.

Meer informatie:

Bron: NWO