Combineer kennis over complexe systemen om financieel-economische crises beter te begrijpen

15 maart 2016

Kennis van complexe systemen is essentieel om financieel-economische crises beter te voorspellen, te begrijpen en te managen. Dit stelt een internationale groep van wetenschappers vanuit de economie, ecologie, epidemiologie, natuurkunde, informatica, sociologie en vanuit de bankwereld in 'Science'. Dit onderzoek is mede gefinancierd uit het programma NWO Complexity.

Een complex systeem bestaat uit (veel) onderdelen of mensen, waartussen interactie plaatsvindt en die verbonden zijn in netwerken. Dat kunnen elektronen zijn in een supergeleider, maar ook meningen in een sociaal netwerk of de reacties van beleggers op de financiële markten. Eén van de kenmerken van complexe systemen is dat ze niet lineair zijn. Kleine veranderingen kunnen onverwacht een groot effect hebben. Een voorbeeld hiervan is een beurskrach. “Wij stellen nu in Science dat het mogelijk is met theorieën die succesvol zijn ontwikkeld in andere vakgebieden, crises in sociaaleconomische systemen beter te modelleren, voorspellen en beheersen”, aldus Heesterbeek (UU).

Lees meer over het onderzoek:


Bron: NWO