Openstelling gezamenlijke call Nederland en India voor duurzame gezondheidszorg op het gebied van Medical Devices

12 december 2016

Op 5 december is de subsidie oproep “Medical Devices For Affordable Health; Cooperation India – Netherlands: Minimally invasive techniques” gepubliceerd. Deze subsidie oproep is een samenwerking tussen Department of Biotechnology (DBT; Indiase overheid), NWO en ZonMw. Het doel van de subsidieoproep is het stimuleren van langdurige Indiase-Nederlandse samenwerking, door het financieren van gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van Medical Devices, die bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg in India en/of in Nederland.

Duurzame gezondheidszorg wordt binnen dit programma gedefinieerd als een hoogwaardig systeem dat betaalbaar en toegankelijk is voor elk individu, én betaalbaar voor de maatschappij als geheel. Het onderwerp waarop ingediend kan worden is: minimaal invasieve technieken. Het project moet (pre)klinische onderzoek bevatten en als doel hebben om tijdens of na afloop van een klinische fase I/II studie te starten.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een gezamenlijk onderzoeksproject tussen Indiase en Nederlandse onderzoekers. Het maximum bedrag dat aan Nederlandse zijde aangevraagd kan worden is € 735.000,- (looptijd 3-4 jaar). Er kan budget aangevraagd worden voor: materiaal dat essentieel is voor het project, consumables, personeel (max 2 PhD of Postdocs), reiskosten en workshops. Een vergelijkbaar bedrag is beschikbaar aan Indiase zijde. Deadline voor indienen aanvragen is 2 mei 2017.

Meer informatie kunt u vinden op de website, in de subsidiekalender.

Bron: NWO