Call gelanceerd: Data-driven research on Sports & Healthy Living

24 mei 2016

NWO Exacte Wetenschappen, NRPO-SIA en het Braziliaanse FAPESP (deelstaat São Paolo) lanceerden recentelijk een gezamenlijke multidisciplinaire call op het gebied van data-gedreven onderzoek op het gebied van sport en gezond leven. De call sluit aan op de recent verschenen Kennisagenda Sport en Bewegen. De call past bij het topsector overschrijdende thema ICT (Big Data), en heeft raakvlakken met de topsector LSH.

De focus binnen de call ligt op drie thema's:
 

  1. Data Science en Bioinformatica
  2. Sport: Prestatie en Technologie
  3. Gezond Leven en Preventie: lichamelijke activiteit, geregeld bewegen en een gezonde duurzame  omgeving


Het doel van de call is om de samenwerking tussen onderzoekers in de staat São Paulo, Brazilië, en onderzoekers (van universiteiten en hogescholen) in Nederland te versterken door de financiering van gezamenlijke projecten waarin data-gedreven onderzoek op het gebied van sport en gezond leven zal worden gedaan. Het programma zal bijdragen aan onderzoek dat gericht is op oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan in onze huidige en toekomstige samenleving. Uitwisseling van onderzoekers binnen het gezamenlijke project wordt beoogd, bijvoorbeeld door het werken van een paar maanden aan de instelling van de onderzoeker in het buitenland. Door de samenwerking met praktijkgericht onderzoek binnen dit specifieke programma wordt de co-creatie van kennis met publieke en private organisaties gestimuleerd.

Het Nederlandse deel van de aanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

 

 

  • Multidisciplinaire samenstelling van het onderzoeksteam, ten minste een data scientist
  • Samenwerking tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek
  • Deelname van ten minste twee private en / of publieke organisaties binnen het gedeelte van het praktijkgerichte onderzoek.


Wat aanvragen
De maximale financiering vanuit Nederlandse kant is € 492.500 voor het aanstellen van maximaal twee  academische  onderzoekposities (PhD en/of Postdoc), een praktijkgerichte onderzoeker en reiskosten. NWO financiert tot een maximum van € 367.500 per voorstel (gedeelte A: fundamenteel onderzoek). SIA financiert tot een maximum van € 125.000 per voorstel (gedeelte B: praktijkgericht onderzoek).

Het totale budget voor de call is ongeveer 4 miljoen euro. NWO Exacte Wetenschappen draagt 1,5 miljoen euro bij en het NRPO-SIA 500.000 euro. FAPESP zal bijdragen tot maximaal twee miljoen euro voor het Braziliaanse onderzoek via een "matching effort" voor elk voorstel. Dit verwijst naar een soortgelijke inspanning van Braziliaanse zijde in fte e.d. (vergelijkbaar aantal aio's en postdocs).

Wanneer
De deadline voor het indienen van volledige aanvragen aan Nederlandse kant is 30 juni 2016, 14.00 uur (Midden-Europese tijd). De deadline voor het indienen van volledige aanvragen aan Braziliaanse kant is 30 juni 2016, 17.00 uur Braziliaanse tijd.

 

 

 

 

 

Bron: NWO