‘Er is zoveel uitdagends te doen met de Spinozapremie’

Spinozalaureaten presenteren onderzoeksplannen aan publiek

13 september 2016

Vier toponderzoekers ontvingen vandaag in de Nieuwe Kerk in Den Haag de NWO-Spinozapremie uit handen van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en NWO-voorzitter Jos Engelen. De Spinozapremie is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. Fysisch-organisch chemicus Wilhelm Huck, filosoof Lodi Nauta, internist/infectioloog Mihai Netea en nanofysicus Bart van Wees presenteerden tijdens de feestelijke uitreiking hun plannen met de onderzoekspremie van 2,5 miljoen euro per persoon.

Spinozauitreiking 2016: vlnr Jos Engelen (NWO), Bart van Wees, Mihai Netea, Lodi Nauta, Wilhelm Huck en Sander Dekker (OCW). Foto: Sascha SchalkwijkSpinozauitreiking 2016: vlnr Jos Engelen (NWO), Bart van Wees, Mihai Netea, Lodi Nauta, Wilhelm Huck en Sander Dekker (OCW). Foto: Sascha Schalkwijk

Met de NWO-Spinozapremie kunnen de vier wetenschappers baanbrekend onderzoek doen. NWO-voorzitter Jos Engelen: ‘Het is fantastisch om een premie uit te mogen reiken die de beste wetenschappers van ons land in staat stelt nieuwe grenzen te verkennen en bij te dragen aan het beantwoorden van belangrijke vragen; bijvoorbeeld op het gebied van ziekte en gezondheid, of duurzame energieopwekking.’

Zo ontwikkelt en bestudeert laureaat Bart van Wees, hoogleraar Technische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, nieuwe nanomaterialen en -devices die bijvoorbeeld in efficiëntere zonnecellen gebruikt kunnen worden: ‘Met de premie kan ik mijn onderzoeksgroep versterken, (inter)nationale samenwerkingen aangaan en investeren in apparatuur.’ Mihai Netea, hoogleraar Experimentele interne geneeskunde aan het Radboudumc, gaat met de Spinozapremie onderzoek doen naar het immuunsysteem: ‘Ik wil dat wat ik doe een impact heeft op het leven van patiënten.’

Uit de presentaties van de laureaten sprak een grote gedrevenheid en nieuwsgierigheid. Laureaat en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Wilhelm Huck: ‘Mijn drijfveer komt voort uit een fascinatie voor het leven’. De chemicus hoopt met de premie te achterhalen hoe levende cellen werken, om die uiteindelijk synthetisch na te kunnen bootsen. Lodi Nauta, hoogleraar Geschiedenis van de filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is de eerste filosoof die de premie sinds het bestaan ervan ontvangt: ‘Ongelofelijk om deze prijs te winnen, en heel eervol’. Nauta bouwt met de premie een groep op die onderzoek gaat doen naar de intellectuele wortels van de Verlichting.

Aan het eind van de middag ontvingen de vier laureaten het bronzen beeldje van de Nederlandse filosoof Baruch Spinoza (1632-1677). Het beeldje is het symbool van de premie.

Wilhelm Huck

Prof. dr. W.T.S. (Wilhelm) Huck (1970) is hoogleraar fysisch-organische chemie aan de Radboud Universiteit. Zijn werk concentreert zich op onderzoek naar de fysische, chemische en biologische processen die plaatsvinden in menselijke cellen. Kennis van de werking van dit complexe geheel zet hij onder meer in voor de zoektocht naar een van de heilige gralen binnen zijn vakgebied: het maken van een synthetische cel.


Lodi Nauta

Prof.dr. L.W. (Lodi) Nauta (1966) is hoogleraar geschiedenis van de filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nauta legt in zijn werk onverwachte structurele parallellen tussen het filosofische denken over taal in de Middeleeuwen, de Renaissance en de twintigste eeuw. Op vernieuwende wijze combineert hij taalkundige, historische en filosofische inzichten, onder andere over de plaats van het humanisme in de geschiedenis van de Westerse filosofie.


Mihai Netea

Prof. dr. M.G. (Mihai) Netea (1968) is hoogleraar experimentele interne geneeskunde aan het Radboudumc. Hij doet onder andere onderzoek naar hoe het afweersysteem micro-organismen herkent, zoals de gevaarlijke schimmel Candida albicans, een veroorzaker van bloedvergiftiging. Netea deed op dat gebied belangrijke ontdekkingen. Hij was internationaal al een van de eersten met dit onderzoeksgebied bezig en is een pionier in zijn veld.


Bart van Wees

Prof. dr. ir. B.J. (Bart) van Wees (1961) is hoogleraar technische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is verbonden aan het Zernike Institute for Advanced Materials. Hij is wereldwijd een vooraanstaand fysicus op het gebied van elektriciteitstransport door quantumstructuren. Van Wees is een toponderzoeker op het gebied van ‘spintronica’. In het bijzonder richtte hij zich hierbij op toepassingen in het revolutionaire materiaal grafeen.


Lees meer


Bron: NWO