Directeuren institutenorganisatie, domein ENW en domein SGW bekend

15 juni 2016

Per 1 januari 2017 starten Arian Steenbruggen, Dirk-Jan den Boer en Christa Hooijer als directeuren van respectievelijk het domein ENW (Exacte en Natuurwetenschappen), het domein SGW (Sociale en Geesteswetenschappen) en de Institutenorganisatie van het nieuwe NWO. De beoogd directeur domein TTW (Toegepaste en Technische Wetenschappen) wordt later (eind juni) bekend gemaakt, vanwege de vakantie van de kandidaat. De nieuwe directeuren van buiten de organisatie treden per 1 oktober 2016 in dienst en worden betrokken bij de verder vormgeving van de transitie en inrichting van de nieuwe organisatie.

Dr. G. (Arian) Steenbruggen (1969) wordt de nieuwe directeur van het Domein Exacte en Natuurwetenschappen. Sinds 2012 is zij hoofd van het Departement Omgevingswetenschappen, bij de Environmental Science Group (ESG) van de Wageningen UR . Ze stuurt hierin operationeel en strategisch de twintig leerstoelgroepen, de laboratoria en de ondersteuning aan. Daarvoor (vanaf 2009) was ze hoofd van het Centrum Bodem, destijds één van de vijf centra van de ESG.

Steenbruggen is geen onbekende van NWO. Tussen 1997 en 2004 werkte ze binnen het gebied Aard- en Levenswetenschappen als (senior) beleidsmedewerker. Ze stapte over naar de Universiteit Utrecht, waar ze eerst managing director van het Darwin Centrum voor Biogeologie, en later hoofd Onderzoek van de faculteit Geowetenschappen werd.

Na haar studies milieukunde, geologie en geochemie promoveerde ze in 1999 aan de Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen op 'Properties and applications of zeolitized fly ash'.

Dr. D.J. (Dirk-Jan) den Boer (1963) gaat het nieuwe domein Sociale en Geesteswetenschappen leiden. Momenteel is hij directeur bedrijfsvoering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. De focus lag hierbij de laatste jaren op het voorbereiden van een reorganisatie. Voor zijn overstap naar de UvA was Den Boer vanaf 2012 directeur bedrijfsvoering Social Sciences Group aan de Wageningen UR, en tussen 2007 en 2012 directeur van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij was daarbij verantwoordelijk voor het draaiende houden van het primaire proces van onderwijs en onderzoek. Speciale aandacht ging uit naar diverse bedrijfsvoeringsprocessen als huisvesting, ICT, financiën, personeelszaken, communicatie en bestuurs- en beleidsondersteuning.

Dirk-Jan den Boer studeerde Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in de Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Limburg.

Dr. ir. C.L.A. (Christa) Hooijer (1972) gaat vanaf 1 januari als directeur bouwen aan de nieuw in te richten institutenorganisatie van NWO. Hooijer is de huidige directeur a.i. van de Stichting FOM en directeur gebied Natuurkunde. Tussen 2000 en 2013 vervulde ze diverse rollen als programmacoördinator bij Stichting FOM. Zo ondersteunde ze eerst AMOLF en later Nikhef op strategisch niveau. Ook had ze de verantwoordelijkheid over diverse financieringsinstrumenten en FOM-congressen. Ze participeerde in interne bedrijfsvoeringsoverleggen binnen FOM en NWO vanuit de afdeling onderzoeksbeleid van FOM.

Christa Hooijer studeerde technische natuurkunde aan de Universiteit Twente en promoveerde in 2001 aan de VU Amsterdam op “Spontaneous emission in dielectric structures”.

Nieuw NWO: nieuwe organisatie en nieuwe bestuursstructuur

NWO verandert op dit moment ingrijpend. Bestuurlijk en als organisatie wordt ze overzichtelijker en samenhangender. Daardoor wordt ze beter toegerust om haar kerntaken, financiering en vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en het beheer van acht nationale onderzoeksinstituten, ook in de toekomst optimaal uit te voeren. De huidige negen gebieden waaruit NWO nu bestaat, worden per 1 januari 2017 geclusterd tot vier domeinen; het aantal besturen van NWO wordt kleiner.

Aan de top komt een nieuwe Raad van Bestuur, die zal bestaan uit de voorzitter, een lid voor bedrijfsvoering en financiën en vier wetenschappelijk leden, die tevens voorzitter worden van de domeinbesturen. Op 3 juni 2016 werd bekend gemaakt dat Stan Gielen vanaf 1 januari 2017 benoemd is tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bron: NWO