TUSTI beste chemische start-up van 2016

Prins Constantijn feliciteert de drie finalisten

7 december 2016

Het bedrijf TUSTI uit Eindhoven heeft woensdag 7 december 2016, tijdens de chemieconferentie CHAINS, de Gouden KIEM, de prijs voor de beste chemische start-up van het jaar in ontvangst genomen. Het prijzenpakket bestaat uit een sculptuur, een bedrag van 25.000 euro voor een onderzoeksproject, beschikbaar gesteld door NWO Chemische Wetenschappen en de Topsector Chemie, en een aantal uren advies en ondersteuning vanuit InnovatieLink.

Tot de drie finalisten behoorde naast TUSTI, Relay 3D en SEALEAU. Van alle drie de finalisten werden voorafgaand aan de prijsuitreiking korte filmpjes vertoond waarin zij hun bedrijf presenteerden. De winnaar en de twee ‘runners-up’ werden bovendien verrast met een speciale videoboodschap van Prins Constantijn, de ambassadeur van StartupDelta. De prins sprak de wens uit dat de drie bedrijven snel zullen groeien, in het belang van de vernieuwing van de chemische sector en in het belang van de wereld. Alle drie de bedrijven houden zich namelijk bezig met het recyclen en hergebruik van afval.

De jury bestond dit jaar uit prof. Floris Rutjes (Radboud Universiteit), dr. Peter Berben (BASF), Leon Joore (Millvision) en dr. Cristianne Rijcken (Cristal Therapeutics). De jury schrijft in het juryrapport dat zij onder de indruk was van de drive en energie van de drie start-ups. Zij kende de Gouden KIEM toe aan het bedrijf waarin de jury de sterkste combinatie zag tussen de inzet van academische kennis en onvervalst ondernemersinstinct die leidt tot maatschappelijke impact.

De Gouden KIEM-competitie wordt sinds 2014 jaarlijks georganiseerd en staat open voor deelname door alle bedrijven in de chemische sector die drie jaar of korter bestaan en hun wortels hebben in een universiteit of HBO. De Gouden KIEM-competitie wordt mogelijk gemaakt door NWO Chemische Wetenschappen, de Topsector Chemie en InnovatieLink.

Korte karakteristieken van de drie finalisten:

TUSTI: Vet afvalplastic in de wastrommelStart-up
TUSTI is er in geslaagd om van vette plastic verpakkingen, zoals lege margarinekuipjes, kaasverpakkingen en bakken afgewerkt frituurvet, weer schone kunststof snippers te maken. Deze grote afvalstroom kan tot nu toe alleen met chemicaliën en stoom worden verwerkt. In een soort wastrommel maakt TUSTI dit plastic met een plantaardig schoonmaakmiddel op een natuurlijke en betaalbare manier schoon.

Relay: Onbruikbaar 3D-poeder weer als nieuw
Industriële 3D printers gebruiken slechts 10 procent van het kunststofpoeder om een product te maken. De rest is afval. Start-up Relay is erin geslaagd om het gedegradeerde polyamide weer op te krikken tot een kwaliteit van printbaar poeder. De samenstelling wordt bovendien gecontroleerd met een uniek kwaliteitscontrolesysteem. Een toonbeeld van circulariteit en kostenbesparing.

SEALEAU: Volgende generatie ontzilting
De industrie loost momenteel veel zout afvalwater op oppervlaktewater, in zee of op het riool. SELEAU heeft een technologie ontwikkeld die uit zout industrieel afvalwater (pekelwater) schoon water en mineralen terugwint. Door de kringloop van pekelwater te sluiten, draagt SEALEAU bij aan de circulaire economie, mede vanuit het besef dat er een tekort is aan water en grondstoffen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Chemische Wetenschappen