Ruim vier miljoen euro voor opslag van zonne-energie in chemische bindingen

25 augustus 2016

Onderzoekers in acht publiek-private consortia ontvangen in totaal 4,8 miljoen euro via het Solar to Products programma. Hiermee kunnen ze aan de slag met onderzoek naar het opslaan van zonne-energie in chemische bindingen. Tien procent van dit bedrag wordt bijgedragen door de private partners uit de consortia, NWO en FOM financieren samen de overige 90%.

De Solar to Products subsidies zijn bedoeld voor onderzoek naar oplossingen en innovaties die bijdragen aan de opslag van zonne-energie in chemische bindingen., Daarbij wordt de zonne-energie direct of indirect gebruikt om koolstofdioxide en water om te vormen tot chemische bindingen. Op deze manier verandert koolstofdioxide dus van een last in een waardevolle grondstof, een veelbelovende stap in de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

Het uiteindelijke doel van dit programma is om bij te dragen aan de overgang van een mondiale economie die hoofdzakelijk gedreven wordt door energie en materialen van fossiele origine, naar een economie gebaseerd op hoofdzakelijk zonne-energie en gesloten materiaal- en brandstofcycli (een circulaire economie). 

Het programma is door NWO-CW en FOM opgezet in samenwerking met de Topsectoren Chemie en Energie, en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie BioBased Economy (TKI-BBE). Het ligt daarmee op het grensvlak van de biologie, chemie en fysica. Aanvragers dienden een consortium van onderzoekers en bedrijven bij elkaar te brengen. De bedrijven leveren op projectbasis een in-cash bijdrage van tenminste tien procent van het budget .

In de ronde ontving NWO-CW in totaal twaalf aanvragen.

Solar energy

Toekenningen Solar to Products subsidies

Projectleider (instituut) – Private partner(s) – Titel

  • Dr. F. Branco dos Santos (UvA)- Photanol - Darwin's path towards sustainability: Exploring evolutionarily stable strategies in engineered biosolar cell factories
  • Dr. F. Buda (UL)- SCM - Design and optimization of a photoanode for solar fuel production
  • Prof. dr. G. Mul (UT)- Abengoa Research - Photo Thermocatalytic conversion of CO2 and H2O to methanol
  • Prof. dr. G. Mul (UT)- TNO en Shell - Electrochemical reduction of CO2 to ethylene
  • Prof. dr. J.N.H. Reek (UvA)- Merck - Redox Mediators in Dye-sensitized Photoelectrochemical Cells for CO2-reduction
  • Prof. dr. ir. G. van Rooij (DIFFER)- Shell - CO2 valorisation in biogas by Solar driven Plasma Reforming
  • Prof. dr. ir. M.C.M. van de Sanden (DIFFER)- Shell - Vibrationally stimulated electro-fuel production in a proton conducting solid oxide electrolysis cell
  • Dr. W.A. Smith (TUD)- Shell - An integrated device to directly convert sunlight, water, and CO2 to syngas

Bron: NWO