Onderzoeksagenda materials science in Nederland gepubliceerd

In 2016 opent NWO vier onderzoeksprogramma’s

4 maart 2016

FOM, NWO-Chemische Wetenschappen en de Technologiestichting STW hebben het gezamenlijke verkenningsrapport Dutch Materials, Challenges for Materials Science in the Netherlands gepubliceerd. Het rapport beschrijft de sterktes van de Nederlandse materials science en de internationale trends op dit gebied. Het rapport mondt uit in een onderzoeksagenda met zes thema’s voor materials science en engineering vanuit een multidisciplinair perspectief. Het vormt hiermee de basis voor nieuwe onderzoeksprogrammering en dient als input voor de Nationale Wetenschapsagenda. NWO opent in 2016 vier calls voor materials science.

De Nederlandse materials science behoort tot de wereldtop. De Nederlandse onderzoekswereld verkeert in een uitstekende uitgangspositie voor verdergaande multidisciplinaire samenwerking tussen academische onderzoekers onderling en tussen academie, technologische instituten en industrie op de terreinen waar materialen een sleutelrol spelen in grote maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselvoorziening, gezondheid, energie en duurzaamheid van transport en grondstoffen. Die samenwerking is goed voor de wetenschap, voor de Nederlandse economie en voor de samenleving als geheel. Om de Nederlandse positie te behouden en te versterken is een nationale onderzoeksagenda voor de materials science nodig.

Dit rapport presenteert die onderzoeksagenda voor de komende tien jaar op basis van zes onderzoeksthema’s waarin Nederland excelleert en de aansluiting van die thema’s bij de grote maatschappelijke uitdagingen. Het rapport doet drie aanbevelingen voor het versterken van de wetenschappelijke infrastructuur voor de materials science. De onderzoeksagenda vormt hiermee de basis voor nieuwe onderzoeksprogrammering en dient als input voor de Nationale Wetenschapsagenda.

De volgende onderzoeksprogramma’s op het gebied van materialenonderzoek zullen in 2016 worden opengesteld voor aanvragen:

  • NWO/GDST (China) Chemistry of Advanced Materials; geopend rond 1 maart;
  • High Tech Materialen Call 2016; opent omstreeks 1 april;
  • M-ERA.net Call 2016; opent omstreeks 1 april. Nederlandse partners in dit ERA-net programma zijn NWO-CW en M2i;
  • Materials for Sustainability Call; opent naar verwachting najaar 2016. De scope voor dit programma wordt nader uitgewerkt aande hand van dit rapport.

Voor vragen over de verdere ontwikkeling van onderzoeksprogramma’s in materials science kunt u terecht bij Marjolein Robijn (FOM/N, m.robijn@nwo.nl), Paul Schuddeboom (STW, p.schuddeboom@stw.nl) en Ivo Ridder (NWO-CW, i.ridder@nwo.nl).


     


Bron: NWO