KIEM-premies voor superschimmels, plantibiotics en snellere analyse

21 december 2016

Drie universitaire onderzoekers hebben recentelijk een KIEM-subsidie toegekend gekregen. In KIEM projecten werken de onderzoekers en een MKB-bedrijf een aantal maanden lang samen en delen de opgedane kennis.

Dr. Arthur Ram (Universiteit Leiden) gaat in samenwerking met Dutch DNA Biotech op zoek naar ‘superschimmels’, Dr. Hey Kim (Universiteit Leiden) werkt samen met Provalor aan plantibiotics, plantextracten die antibiotica kunnen vervangen, en Dr. Bart Beulen (Universiteit Maastricht) onderzoekt met Maastricht Instruments nieuwe manieren van samplevoorbereiding voor massaspectrometrie.

Superschimmels gezocht!

Schimmels spelen in de natuur een cruciale rol bij het recyclen van organisch materiaal afkomstig van dode planten. Plantenmateriaal bestaat vooral uit complexe suikermoleculen, zoals zetmeel. Dit kan worden afgebroken door enzymen die door schimmels worden geproduceerd. Deze zetmeel-afbrekende enzymen worden door bedrijven veel gebruikt in de voedingsindustrie, de papierverwerkingsindustrie en voor de productie van duurzame biobrandstoffen. Natuurlijke schimmels produceren de enzymen alleen in aanwezigheid van zetmeel. Om de productie te bevorderen gaan onderzoekers van de Universiteit Leiden onderzoeken hoe de schimmels meer van de zetmeel-afbrekende enzymen kunnen produceren, zelfs in afwezigheid van zetmeel. Met de resultaten van het onderzoek zullen ook nieuwe tools kunnen worden ontwikkeld om de productie van andere enzymen in schimmels te verbeteren.

 

Plantibiotics

De afdeling Natural Products Laboratory van de Universiteit Leiden en Provalor, een innovatieve MKB’er gericht op de ontwikkeling van functionele ingrediënten uit reststromen van de voedingsmiddelenindustrie, gaan samen een functioneel plantenextract met antibacteriële eigenschappen verder ontwikkelen. Bacteriën hebben de eigenschap om resistentie tegen antibiotica te ontwikkelen, wat betekent dat regelmatig gebruik van antibiotica het medicijn nutteloos kan maken. Provalor heeft uit gefermenteerde groentereststromen een extract geïsoleerd dat antimicrobiële eigenschappen vertoont. Deze plantextracten bieden een mogelijk alternatief voor antibiotica. Dit consortium gebruikt de KIEM-subsidie om deze plantextracten verder te ontwikkelen.

Snelle samplevoorbereiding voor beeldvormende MALDI-massaspectrometrie

Beeldvormende MALDI-massaspectrometrie maakt het mogelijk om moleculen in weefselsamples te identificeren en te lokaliseren. Daarmee is deze techniek uitermate geschikt om moleculaire processen in cellen, die bijvoorbeeld kenmerkend of voorspellend zijn voor specifieke ziektes, te leren begrijpen. In klinisch onderzoek is het van belang dat grote hoeveelheden samples in korte tijd geanalyseerd kunnen worden. Dit wordt echter geremd door een tijdrovende samplevoorbereiding. In dit project werken onderzoekers van de Universiteit van Maastricht samen met het bedrijfje Maastricht Instruments om te bestuderen in hoeverre samplevoorbereiding sneller kan. Specifiek kijken ze of opdampen de basis kan vormen voor een snelle, geautomatiseerde sample(voor)bereiding die geschikt is voor toepassing in klinisch onderzoek.

Over KIEM

KIEM staat voor ‘Kennis – Innovatie Mapping’ en is één van de vier publiek-private samenwerkingsvormen van het Innovatiefonds Chemie, het fonds voor publiek-private samenwerking in de chemie bij NWO.

KIEM is een subsidie voor samenwerkingsprojecten van een midden- of kleinbedrijf met één of meer kennisinstellingen en voor initiatieven van chemische start-ups. Voor iedere euro inleg van het MKB, legt NWO er vier tegenaan. KIEM-projecten hebben een vaste omvang van 18.750 euro (3.750 euro van MKB en 15.000 euro van NWO). Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. 

MKB’ers die in groter verband willen samenwerken met kennisinstellingen, kunnen bij het Innovatiefonds Chemie ook een aanvraag doen voor een LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology), CHIPP (Chemical Industrial Partnership Programme) of een TA (Technology Area).

Lees meer over deze en andere mogelijkheden binnen het Innovatiefonds Chemie.

Bron: NWO